Pajtás, 1967. január-június (22. évfolyam, 1-25. szám)

1967-01-12 / 1. szám

Mert cigány vagyok? — Néha úgy érzem, jobb lenne vándorolni, vagy elbújni, elmenni innen. Amikor a srácok az utcán utánam kiabálnak, hogy: cigány c sírás fojtogat. Hát rosszabb vagyok én, mint mások? Csak azért, mert egy kicsit sötétebb a bőröm? B. Jóska kérdőn nézett rám. — Dehogy vagy rosszabb — válaszoltam. — Az a fontos, hogy milyenek a gondolataid, a tetteid, mi van a szívedben... Nem a bőröd színe a döntő... Szerettem volna szépeket mondani, meggyőzni őt, de azt hiszem, igazából nem is az én szavaimat várta. Én csak meglátogattam. Lehet, hogy többé nem is találkozunk. Azoktól várja a választ, akik között él, akik elől néha szeretne elbujdosni. Kint az utcán egy csapat gyerek­kel találkoztam. — Ismeritek B. Jóskát? Milyen­nek tartjátok? — állítottam meg őket. — Cigány, de amúgy rendes. Ren­geteget segít az édesanyjának. Visz­­szahúzódó természet. Negyedikes. Nem bukott, csak később kezdett is­kolába járni. A családjában egyedül ő tud írni-olvasni. Büszke fiú. Kis­testvérét lelkiismeretesen tanítja a betűvetésre. Ugye milyen furcsa helyzeteket te­remt az élet? Azok vélekedtek így, akik elől Jóska néha szeretne elbuj­dosni, mert megsértik, meggondolat­lanul, gyerekes csínytevésből. * * • — Neked ki a barátod? Bogdán Lajcsi rám emelte nagy fekete szemét. — Farrag Dénes. A tanácstitkár fia. Ha csúfolnak, vagy meg akar­nak verni, mindig megvéd. Dani igazi jóbarát. Nekem panaszkodik, nekem mondja el az örömét, segít a tanulásban. Kár, hogy nem ülünk egy padban, de tornaórán mindig ágasko­dom, kihúzom magam, hogy eltűn­jön a köztünk levő pár centi és egy­más mellett állhassunk. Igen, apró örömnek tűnhet ez mások szemében. Nekünk kettőnknek nagyon sokat je­lent. Bármit megtennék érte. Dani­­már meghívott többször is. Voltam náluk. — Te is elhívtad? Lajcsi lehajtotta a fejét, nemet in­tett, aztán így szólt. — Attól félek, nem jönne el. Hátha éppen akkor jutna eszébe, hogy ci­gány a barátja. Pedig a legjobb ját­szóhelyekre vinném el, nyáron meg felmásznánk a szilvafánkra és tele­ennénk magunkat. Vagy segítenénk édesapámnak cigányteknőt faragni. Tudom, megcsodálná Dénes is, apám­­ „művészetét”. Nyílt az ajtó, a gyerekek összesúg­­­­tak körülöttem. — Itt a Dénes! Kipirult arcú, szőke fiú állt előt­ !é­tem. — Ki a barátod? — kérdeztem tőle.­­ Meglepődött, nem tudta ki vagyok, ki nem hallotta, hogy vendég jött az­­ iskolába. Lestem a válaszát. Lajcsira néztem. A szeme sem­­ rebbent, lélegzetvisszafojtva figyelte­­ barátját. Mintha azt mondta volna: „Jaj, csak nem tagadsz meg?” Dénes tekintete végigszántott a fe­­j­­eken, aztán megállapodott Lajcsinál.­­ — Ez a fekete, itt-e! — bökött Lajcsira —, majd így folytatta. — ! Rendes gyerek. Megvéd, ha meg akarnak verni. Jószívű, becsületes,­­ titoktartó. A múltkor nem vittem се- s ruzát az iskolába. Súgom neki óra elején: Lajcsi, adj egy ceruzát! Gon­­­­doltam, hogy van neki kettő. Oda is adta. — De az egyetlent. Nem figyel­tem rá, azt hittem, ő is írja a dolgo­zatát. Megdöbbentem, amikor láttam, hogy nem dolgozik, s hogy értem, a­­ barátjáért még egy esetleges intőt , vagy egyest is vállalt volna az el­ő nem készített dolgozat miatt. Nem­­ akármilyen barát. Lajcsi megkönnyebbülten, hango­­­san felnevetett. — Hát így megjegyezted? * * * Most, hogy ezt a somogyvári tör-­­ ténetet írom, Lajcsi széles mosolyát­­ látom, Jóska keserű szavait hallom ! Rövid időre megáll a kezemben a­­ toll, és azon gondolkodom, hogy va­jon a Ti iskolátokban találnak-e | megértő, segítő barátokat a cigány­ | gyerekek? Szigeti Piroska ! [

Next