Pannonhalmi Szemle 1926

PALOIÁLES SZEMLE Évnegyedes folyóirat a magyar katn­olikus kultúra és a bencés szellem szolgálatára. Főszerkesztő: Dr. STROMMER VIKTORIN. Felelős szerkesztő: Dr. KÜHÁR FLÓRIS. TARTALOM Dr Bárdos Rémig, pannonhalmi főapát. Beköszöntő. Tanulmányok. Dr Kocsis Lénárd: Széchenyi tanítása. — Dr Mázy Engel­bert: Kereszténység és emberi művelődés. — Dr Stromm­er Viktoria: Prohászka Ottokár. — Dr Mihályi Ernő: A jubiláló pannonhalmi székes­egyház. — Zalán Menyhért : Árpád-kori­ magyar vonatkozású kéziratok az osztrák kolostorok kézirattáraiban. — Dr Radó Polikárp: A liturgia stílusa. Figyelő. Dr Bánhegyi Jób: Lequeitio. (1925. június—augusztus). — Dr Kühár Flóris: A M. T. Akadémia jubileumához. Könyvek. Kádár Titusz: W. Verkade : Die Unruhe zu Gott. M. R. Bren­tano: Wie Gott mich rief. — Dr Kühár Flóris: M. Grabmann: Wesen und Grundlagen der kath. Mystik. — D. Besse : Les Mystiques Bene­diktas. — Sainte Gertrude. — F. Kastl. — W. Oehl: Wie Gott man anhangen soll. — Dr Radó Polikarp : A. Rentz : Jesus Christus. — Dr Janota Cirill: D.Besse: Le moine benedict. — (—ff. —) Dr Schermann: A búcsú. — Vass: Szent Ágoston Vallomásai. — Klemm Antal: Horger: A nyelvtudomány alapelvei. — Dr Holenda Barnabás: Várkonyi H.: Tér és térszemlélet. Benedictina: Szent Benedek rendjéből. Jándi Bernardin: Boldog Mária Rosa O. S. B. — Újabb boldoggáavatási pörök megkezdése. — Jándi Bernardin: Apátok gyűlése Rómában. — Meghalt a beyroni művésziskola alapítója. — A pannonhalmi székesegyház jubiláris ünnepségei. — Kohl Medárd püspök huszonötéves püspöki­­jubileuma. — Halottaink:­­ Dr Molnár Szulpic. f Laskay Fidél. f Tóth Ince. f Dr Réthei Prikkel Marián.— Oblátusintézmény. Dr Szunyogh X. Ferenc : Az oblátus-intézmény hiva­tása hazánkban. — Balázs Benedikta : Az oblátusok és obláták eddigi működése. KIADJA: A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND MEGJELENIK: FEBRUÁR 15. MÁJUS 15. AUGUSZTUS 15. NOVEMBER 15. A A MERCUR NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, GYŐR.

Next