Pannonhalmi Szemle 1927

PANNONHALMI SEEMILE Évnegyedes folyóirat a magyar katholikus kultura és a bencés szellem szolgálatára. Főszerkesztő: Felelős szerkesztő : Dr. STROMMER VIKTORIN. Dr. KÜHÁR FLÓRIS. TARTALOM: Tanulmányok. Egy kiadatlan verses officium Sz. Imréről. (1. 1.) Dr. Mihályi Ernő: Koldusországgá akarta-e tenni Kolonics Magyarországot? (9. 1.) Dr. Lovas Elemér A királyi hatalom ellen­őrzése a magyar alkotmány fejlődésében 1526-ig. (20. 1.) Koller Pius- Az élet problémája és a ter­mészettudomány. (33. 1.) Figyelő: Dr. Kühár Flóris: Ker. Sz. János, a doctor mysticus. (37. 1.) Dr. Janota Cirill : Sz. Benedek-rendje és a Vulgata-revizió. (40. 1.) Dr. Strommer Viktorin : Der Rembrandt­deutsche. (45. 1.) Dr. Radó Polikárp: Egy modern missziós­központ : St. Gabriel. (49. 1.) K. L. : Dr. Gragger Róbert. (51. 1.) Drf. — A kultuszminiszter leirata a feleke­zeti béke megóvásáért. (52.1.) Dr. Kühár Flóris: A magyar protestan­tizmus problémái. (52. 1.) — Z. : Egy készülő magyar szentírásfordí­táshoz. (54. 1.) Könyvek. Szépirodalom. Modern külföldi regények magyarul. Ma­gyar regények. Scharlau, Stjernstedt regényei. Irodalomtörténet. Brisits, Horváth, Birkás művei. Művészettörténet. Künstle : Ikonographie. Az új magyar misekönyvfordítások. Sipos egyházjogi könyve. Bölcselet. Kühár, Lindworsky, Sawicki munkái. Nevelés. Bopp, Tóth Tihamér művei. Benedictína. Három új boldoggá avatott vértanú Sz. Benedek rendjéből.­ — A pekingi bencés egyetem. — Halottaink. — Pápai elis­merés a Schott-féle misekönyveknek. —• Rendi hirek. — Egy spanyol zeneszerző és költőpap a tihanyi apátságban a XVI. században. Oblatusok. Alexandriai Kelemen Paidagógoszából. — Szent Benedek-gárda. — Oblátus­direktórium.— Oblátus-missziós orvosok. KIADJA : A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND­­ Egész évre 6 P. MEGJELENIK: FEBRUÁR 15. MÁJUS 15. SZEPTEMB. 15. NOVEMBER 15. Egyes szám 2 P. PANNONHALMA, 1927.

Next