Pannonhalmi Szemle 1928

Évnegyedes folyóirat a magyar katholikus és a bencés szellem szolgálatára. kultúra Főszerkesztő: Dr. STROMMER VIKTORIN. TARTAL Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás. Tanulmányok. Dr. Szunyogh X. Ferenc: A katholikus újjászületés és a liturgia. Dr. Klemm Antal : A nyelvtudomány és a logika viszonya. Dr. P. Alois Mayer: Stigmatizáció és a „konnersreuthi csoda" a lélektan vilá­gánál. Dr. Holenda Barnabás: Jedlik Ányos. Dr. Kálovics Adorján: Hrabanus Maurus pedagógiája. Figyelő. Dr. Szalay Albert: Laicizmus. —rf.— : Karácsonyi könyvpiac — újévi újdonságok. —r.— : Az élet kapuja a magyar egyház­politika számára. Könyvek. Szépirodalom. Handel-Mazzetti Sand-trilógiája. Pierre l'Ermite, H. Bordeaux, P. Keller, Bur­net, E. v. Mattl-Löwenkreuz, Vas Gere­ben, Tarczai, J. v. Stockhausen regényei. Harsányi Lajos, Wlassics Tibor, Bakó, Mentes Mihály verseskötetei. A Litera­tura és a Nemzedékek almanachja. Felelős szerkesztő : Dr. KÜHÁR FLÓRIS. Erkölcstan. Mayer, Kecskés, J. Wass művei. Egyházjog. Sípos, Huszár munkái. Bölcselet. B. Geyer Abaelard-kiadása. P. Tisch­leder, A. Dempf, Vértesi, Geyser, Frö­bes, Gerőcz művei. Szentírás. Radó P. könyve az ószövetségről. Dávid, Gutberlet könyvei. Irodalomtörténet. Irodalomtörténeti füzetek. Történelem. Juhász, Zsinka, Hekter, Asztalos művei. Das schöne Augsburg. Hitoktatás. Gyermek képeskönyvek. Benedictilia. Balázs Benedicta : Legenda halma alapításáról,­­ Kohl Medárd püspök: Rendi hirek. Oblátus hirek. Képeink. Pannon- KI­ADJ­A : A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND PANNONHALMA, 1928. MEGJELENIK: FEBRUÁR 15. MÁJUS 15. SZEPTEMB. 15. NOVEMBER 15.

Next