Pannonhalmi Szemle 1930

1930. V. ÉV. 1. sz. PANNONHALMI SZEMLE ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATHOLIKUS KULTURA ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA. FŐSZERKESZTŐ: DR. STROMMER VIKTORIN. TARTALOM. Tanulmányok. KELEMEN KRIZOSZTOM : Rendünk XV. évszázadának küszöbén. DR. SZUNYOGH XAV. FERENC: A liturgia és a benedeki szellem, DR. SCHERMANN EGYED : A protestáns egyházak cenzúrája, DR. KURZWEIL GÉZA : Nemzeti klasszicizmusunk irodalmi alapvetése. Figyelő. DR. KÜHÁR FLÓRIS : Római levél. DR. KURZWEIL GÉZA : Katholikus világnézet — modern német irodalom, DR. MIHÁLYI ERNŐ : Pannonhalma a Magyar Művészetben. Könyvek. Vallásbölcselet. — Vallástudomány. — Bölcselet. — Lelki élet. — Lelki­pásztorkodástan. — Irodalomtörténet. — Történelem. — Német philologia. — Szépirodalom. — Földrajz. — Nevelés. — Vegyesek. Benedictína. Szerkesztő változás. — Kongregációs élet (Linzer Szilárd). — Rendi Hírek. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. MIHÁLYI ERNŐ. KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND. PANNONHALMA, 1930.

Next