Pannonhalmi Szemle 1931

1. szám

1931. VI. ÉV. 1. SZ. PANNONHALMI ZEMLE ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATOLIKUS KULTURA ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA. FŐSZERKESZTŐ : Dr. STROMMER VIKTORIN. TARTALOM. Királyi tanítványunknak Rendünkhöz intézett ereklye számba menő levele. Tanulmányok: Dr. BOGNÁR CECIL­,Az iskola fejlődési iránya. Dr. KALMÁR GUSZTÁV: A rutén Felvidék geopolitikai és gazdasági él­ete BLAZOVICH JÁKÓ : Memlinc. Dr. MIHÁLYI ERNŐ : Egy barokk főpap a győri püspöki széken. Figyelő. KELEMEN KRIZOSZTOM: A kereszt és a gyermekek. Dr. KÜHÁR FLÓRIS : Római romok — Róma szellemei. V. H. : Szegedi impressziók. Dr. MIHÁLYI ERNŐ : Az esztergomi bencés gimnázium lépcsőházának freskói. KÁLOVICS REZSŐ : Magyarok Nagyasszonya-kápolna Jeruzsálemben. Könyvek. Bölcselet. — Vallástörténelem. — Egyháztörténelem. — Egyházjog. — Erkölcstan. — Lelkipásztorkodás. — Lelki élet. — Szentírástudomány. — Liturgia. — Szépirodalom. — Irodalomtörténet. — Történelem. — Philo­logie. — Néprajz. — Földrajz. — Szociologia. — Neveléstudomány. — Ifjúsági irodalom. — Vegyes. Benediktina. Rendi hírek. — Az oblátus és oblátaszövetség. — Elindulás. — Az oblátus és oblátaszövetség hivei. — Halottaink. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr MIHÁLYI ERNŐ. KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND. PANNONHALMA, 1931.

Next