Pannonhalmi Szemle 1933

1933. VIII. ÉV. 1. SZ. PANNONHALMI SZEMLE NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA. FŐSZERKESZTŐ: Dr. STROMMER VIKTORIN. TARTALOM. Tanulmányok. Dr. ZOLTÁN VEREMUND : Szent Anzelm lelkisége. BLAZOVICH JÁKÓ: A gyermek Sigrid Undset költészetében. Dr. BÁNHEGYI JÓB . P. Gulácsy Irén. Dr. KURZWEIL GÉZA : Stabat Mater, Laeta dies. Figyelő. BLAZOVICH JÁKÓ : Az emberiség létszáma. Dr. RADOS TAMÁS : A Budapesti Philologiai Társaság görög és latin kutatóinak seregszemléje. Könyvek. Bölcselet. — Hittudomány. — Vallástörténet. — Lelkipásztorkodástan. — Egyháztörténet. — Egyházjog. — Lelki élet. —Irodalomtörténet. — Történe­lem. — Művészettörténelem. — Német nyelvészet. — Ókortudomány. — Kul­túrpolitika. — Természettudomány. — Néprajz. — Földrajz. — Nevelés. — Politikai irodalom. — Lexikon. — Ifjúsági irodalom. Benedictina. Rendi hírek. — Az oblátus- és az oblátaszövetség ügyei. — Halottaink. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. MIHÁLYI ERNŐ. KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND. PANNONHALMA, 1933.

Next