Pannonhalmi Szemle 1935

1. szám

PANNONHALMI NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA. Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr. STROMMER VIKTORIN Dr. MIHÁLYI ERNŐ TARTALOM. TANULMÁNYOK. DR. BOGNÁR CECIL: A jelenkor pedagógiája. BLAZOVICH JÁKÓ : Alázatosság. DR. SZUNYOGH X. FERENC : A szentmise lelke. DR. SZALAY JEROMOS : A Francia Ifjúság Katolikus Szövetsége. FIGYELŐ. DR. MATTYASOVSZKY KASSZIÁN : A buenosi kongresszus. DR. ERDÉLYI LÁSZLÓ : Nem volt-e kár elhagyni az ősi vallást a keresz­ténységért ? GALLIK OSZVALD: A Navicula crucicula (W. Smith) Donkin, valamint néhány rokona előfordulása a Balatonban és a Hévízben. SZELECZ ARNOLD: A saopaulói főegyházmegye és a magyarság lelki­gondozása. KÖNYVEK. Bölcselet. — Dogmatörténet. — Szentírástudomány. — Lelkipásztorkodás. — Lelkiélet. — Szépirodalom. — Irodalomtörténet. — BENEDICTINA. Rendi hírek. — Az oblátus- és oblátaszövetség. 1935. X. EV. 1. SZ. A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND KIADÁSA. PANNONHALMA.

Next