Pannonhalmi Szemle 1936

1. szám

PANNONHALMI SZEMLE MEGJELENIK ÉVEKKÉNT ÖTSZÖR A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA Főszerkesztő : Dr. STROMMER VIKTORIN TARTALOM TANULMÁNYOK. Dr. SZUNYOGH XAV. FERENC: Krisztus képe a liturgiában. Dr. VANYÓ TIHAMÉR: Az új német pogányság bírálata. Dr. BÁNHEGYI JÓB: A magyar nőírók. Dr. SZALAY JEROMOS: A keresztény munkás- és föld­művesifjúsági mozgalmak Belgiumban és Franciaországban. FIGYELŐ. Dr. KÜHÁR FLÓRIS: Egy református apológia. KÖNYVEK. Bölcselet. — Szentírástudomány. — Lelkipásztorkodás. — Egyházjog. — Lelkiélet. — Liturgia. — Irodalom. — Tör­ténelem. — Művészet. — Néprajz. — Földrajz. — Neve­lés. — Természettudomány. — Vegyes. — Lexikon. BENEDICTINA. Rendi hírek. — Az oblátus- és oblátaszövetség. — Halottaink. 1936. XI. ÉV. 1. SZ. A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND KIADÁSA PANNONHALMA. Felelős szerkesztő : Dr. MIHÁLYI ERNŐ

Next