Pannonhalmi Szemle 1938

PANNONHALMI SZEMLE évenként ötször, február, április, június, október és december 15-én jelenik meg a magyar kultúra és a bencés szellem szolgálatára a Pannonhalmi Szt. Benedek-Rend kiadásában. Főszerkesztő: Dr. STROMMER VIKTORIN Felelős szerkesztő: Dr. MIHÁLYI ERNŐ Felelős kiadó: Dr. CSÓKA J. LAJOS A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm Antal, Dr. Hegyi Dámján, Dr. Kühár Flóris, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Szalay Jeromos, Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó Polikárp, Dr. Karsai Géza. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. A folyóirat szellemi részét illető küldemények a szerkesztőség, az anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatal címére küldendők. Előfizetési ár: évente 6 pengő; egyes szám ára 1.50 p. Az előző évfolyamok 3—3 pengőért kaphatók a kiadóhivatalban. A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474. TARTALOM TANULMÁNYOK Szer­t István alakja irodalmunkban Bánhegyi Tób dr. Salazar Blazovich Mákó Gondolatok a módszerről Várkonyi Hildebrand dr. A magyarországi liturgia legrégibb emléke Kniewald Károly dr. FIGYELŐ Szent István élete és műve Csóka Lajos dr. KÖNYVEK. BENEDICTINA.

Next