Pannonhalmi Szemle 1939

A PANNONHALMI SZEMLE évenként ötször, február, április, június, október és december 15-én jelenik meg a magyar kultúra és a bencés szellem szolgálatára a Pannonhalmi Szt. Benedek-Rend kiadásában. Főszerkesztő: BLAZOVICH ÚRÓ Felelős szerkesztő: Dr. MIHÁLYI ERNŐ Felelős kiadó: Dr. CSÓKA 3. LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. A folyóirat szellemi részét illető küldemények a szerkesztőség, az anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatal címére küldendők. Előfizetési ár: évente 6 pengő, egyes szám ára 1.50 p. Az előző évfolyamok 3—3 pengőért kaphatók a kiadóhivatalban. A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474. P­L . TARTALOM TANULMÁNYOK Szer­t István király, nemzetünk nevelője Kelemen Krizosztom Magyar szentek ünnepei és miséi a Pray-kódexben Dr. Kniewald Károly — dr. Kühár Flóris Dr. Csóka 3. Lajos Középkori bencés iskolánk A XIX. század pedagógiatörténetének bölcseleti eszméi A mocsár éneke. Vers FIGYELŐ Az idők sodrában A csend ma híd. Vers Dr. Yárkonyi Hildebrand Békés Gellért Dr. Szalay Jeromos Gerézdi Rábán KÖNYVEK. BENEDICTINA.

Next