Pannonhalmi Szemle 1940

A PANNONHALMI SZEMLE évenként ötször, február, április, június, október és december 15-én jelenik meg a magyar kultúra és a bencés szellem szolgálatára a Pannonhalmi Szt. Benedek-Rend kiadásában. Főszerkesztő: BLAZOVICH JÁKÓ Felelős szerkesztő: MIHÁLYI ERNŐ dr. Felelős kiadó: CSÓKA 3. LAJOS dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. A folyóirat szellemi részét illető küldemények a szerkesztőség, az anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatal címére küldendők. Előfizetési ár: évente é pengő, egyes szám ára 1.50 p. Az előző évfolyamok 3—3 pengőért kaphatók a kiadóhivatalban. A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474. P. Sz. TARTALOM TANULMÁNYOK Kortünetek, korfeladatok egy író tükrében A Brit világbirodalom szervezete A leventeképzés érdekében Rodin A szívem nem fogy el. Vers Fagyos fák nevében beszélek „ Lábnyomok a havon „ Zúzmarás fák közt „ FIGYELŐ Veszedelmes illúzió KÖNYVEK. A világhódító kereszténység Regnum 1938/39. RENDI HÍREK. Liturgikus élet Magyarországon a XI. században Blazovich Jákó Kalmár Gusztáv dr. Jámbor Mike dr. Mihályi Ernő dr. Magasi Artúr dr. a H Gerézdi Rábán Rezek S. Román Blazovich Jákó Kühár Flóris dr. Mihályi Ernő dr.

Next