Pannonhalmi Szemle 1943

1. szám

A PANNONHALMI SZEMLE évenként ötször: február, április, június, október és december 15-én jelenik meg e magyar kultúra és a bencés szellem szolgálatára a Pannonhalmi Szt. Benedek-Rend kiadásában. Főszerkesztő: BLAZOVICH MÁRÓ Felelős szerkesztő: MIHÁLYI ERNŐ dr. Felelős kiadó: CSÓKA 3. LAJOS dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. A folyóirat szellemi részét illető küldemények a szerkesztőség, az anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatal címére küldendők. Előfizetési ár: évente 6 pengő, egyes szám ára 1.50 p. A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474. P. Sz. STIMMEN AUS PANNONHALMA XVIII. Jahrgang. Heft 1. 15. Februar 1943. Hauptschriftleiter: P. Jákó Blazovich. Schriftleiter: P. Dr. Ernő Mihályi. — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur. — Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. — Erscheint jährlich fünfmal. Schriftleitung und Verlag: Pannonhalma. Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise: Das einzelne Heft 1.50 Pengő, Jahrespreis 6 Pengő. INHALT. im Dienste der christlichen Einheit P. lókó Blazovich: AUFSÄTZE P. Jákó Blazovich: P. Eb­éd Olajos: P. Kamill Borbély: P. Dr. Ernő Mihályi: UMSCHAU P. Szilárd Lébényi: P. Dr. Géza Karsai: P. Dr. Artúr Magasi: P. Dr. J. Román Rezek: P. Dr. Gellért Békés: BÜCHER BENEDICTINA P. Dr. Lénárd Kocsis: Geschichte des Massenmenschen Hilaire Belloc Die Grundsätze des physikalischen Unterrichtes in der Mittelschule Die ägyptische Kunst Ich bin, was Du gewesen bist Aufgaben der ungarischen Religiösen Volkskunde­forschung in Südosteuropa Gedichte Gedichte Gedicht Illés Kemenes t Die Mittelschulen des ungarischen Benediktinerordens im Schuljahr 1941—42

Next