Pannonhalmi Szemle, 2003 (11. évfolyam, 1-4. szám)

2003 / 1. szám

2003 XI/1 „Lassanként visszagondoltam szolgálód­va, irántad tanúsított maga­tartására, s hozzánk való szent kedvességére, amit oly hirtelen veszítettem el. Kedves volt a sírás színed előtt őmiatta és őérette, ma­gam miatt és magamért. Szabad folyást engedtem visszatartott könnyeimnek, párnát vetettem velük szí­vemnek. Megnyugtattak, mert csak te figyeltél rám, nem egy ember." Szent Ágoston

Next