Pápa és Vidéke, 2006 (4. évfolyam, 1-48. szám)

2006-01-12 / 1. szám

Pápa és 2006. január 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 1. szám rSima fennyúttattak­ Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89311290 Interjú városunk polgármesterével Folyik a leendő levéltár kialakítása Augusztusban kezdődtek el a volt Nagy László Álta­lános Iskola épületének re­konstrukciós munkálatai; a régi pápai ház a megúju­lás után a Veszprém Me­gyei Levéltár fióklevéltára, illetve levéltári osztálya lesz, benne körülbelül 1800 folyóméter anyagot őriznek majd: Pápa város valamint a volt járás teljes iratanya­gát. A most folyó beruhá­zás költsége 170 millió fo­rintba kerül, az épület pe­dig a tervek szerint tavasz­ra készül el. Az építkezést múlt szerda délután megte­kintették a megyei levéltár és a kivitelező cég szakem­berei, valamint Pápa város polgármestere. A Zimmermann utcán álló házat az 1900-as évek elején építették. Az épület volt tanoncképző, ipari szakképző iskola, majd jónéhány évtizedig az alap­fokú oktatást szolgálta a többszintes épület. Folytatás a 3. oldalon *Újévi koncert a fúvószenekarral A húszas-harmincas évek hangulatát idézték Immáron második alkalommal várta új­évi hangversenyére Pápa Város Fúvósze­nekara a helyi közönséget. A JMK Szín­ház épületében megrendezett koncert a Nézőtérben címet viselő, Húsz év húsz nap­ban alcímű programfolyam záró rendezvé­nye volt. Az új esztendő első napján az al­kalomhoz illő színes, magas színvonalú és változatos műsort hallgathattunk a pápai fúvósok előadásában, a repertoárban fő­ként a húszas-harmincas évek békebeli hangulata köszönt vissza, az operettek, kuplék, sanzonok világával. Az újévi kon­certről Hetyei Józseffel, Pápa Város Fúvós­zenekarának karnagyával beszélgettünk. Bővebben az 5. oldalon Tervek rövid távra, elképzelések a jövőre Január látszólag csendes hónap az önkormányzatok életében is. Ritkábban üléseznek az egyes bizottságok, ám ugyanakkor a háttérben fontos munka zajlik: ilyenkor alakulnak ki az idei költségvetés fő számai, fogalmazód­nak meg annak prioritásai. Azt sem szabad azonban elfe­lejteni, hogy a 2006. évi feladatok nem önmagukban va­lók, azok korábban kezdődött folyamatok újabb állomá­sai. Épp ezért az idei tervek számbavétele mellett egyúttal visszatekintésre is kértük dr. Kovács Zoltánt, Pápa város polgármesterét. Interjú a 2. oldalon Megújult a pápai piac December 23-án reggel fél kilenckor került sor a pápai belső piac felújítás utáni ünnepélyes átadására. A beru­házást Pápa város önkormányzata finanszírozta, a mun­ka kivitelezője a Bétakő Kft. ban kezdődtek meg. Az ünnepélyes átadáson, amin dr. Kontrát Károly, Gőgös Zoltán országgyűlési képviselők és önkormány­zati képviselők is részt vet­tek. Zsegraits Gyula, a Bú­takő Kft. ügyvezető igazga­tója átadóként a rekonst­rukcióval kapcsolatos uniós támogatást, illetve a három ütemben elkészült felújítást ismertette, amely a szerke­zetépítést, a piactér bekerí­tését és a szociális részleg átalakítását tartalmazza. A felújítás eredményeként új héjalást kapott a tetőszer­­kezet, gombavizsgáló he­lyiséggel, WC-vel bővítet­ték a piacot. Dr. Kovács Zoltán polgármester kö­szöntötte a vásárlókat, majd elmondta, hogy a be­ruházás az uniós szabályok betartása miatt vált szüksé­gessé. Részletek a 3. oldalon volt, a munkálatok április­ JANUÁR. MIRE VÁR? ^ Ajánlat + mindenkinek suzuki - Készpénzes vásárlóknak ENGEDMÉNY - Hitelre vásárlóknak 1. Befizetés és jövedelemigazolás nélkül 100 hónapra 2. 10% befizetéstől akár 120 hónapra 3. Törlesztés megkezdése 3 vagy 6 hónap múlva C C­ J O) to ti 5 to 5 S o N ^ £ IS1 a a 5 2 « c -Se GJ „• 5 p s Az akció 2006. január 2. és 31. között megrendelt és átadott autókra vonatkozik, a készletünk erejéig! SUZUKI TARNÓCZI ÉS TÁRSAI KFT. Pápa, Külső-Veszprémi út 38. Tel/fax: 89/313-512 %,NCpJ Úszástudással indítsa el gyermekét AZ ÉLETBEN! AZ EGYIK ÚT: -Egészség -fegyelem -figyelem -küzdeni tudás -akarat -öszpontosítás -sportsikerek -jó tanulmányi eredmény -elvégzett egyetem -sikeres munkahely -karrier -család, az Ön unokája! 21­ óráig vagy akár telefonon Tel: 89/512-607 Érdeklődhet az uszodában személyesen munkanapokon 16 Acinlu­­s/.csali, Várkert fü­rd­ő­ uszod­a

Next