Pápa és Vidéke, 2011 (9. évfolyam, 1-31. szám)

2011-01-13 / 1. szám

í1. január 13. Közéleti hetilap IX. évfolyam 1. szám hatvanöt éves a zenekar ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÁRUHÁZ ÉS NAGYKER. K A Z Á N O K R KÉT KÖR KFT.A D 8500 Pápa, Gönczöl u. 8.­ Tel: 06/89/512-680­ Fax: 06/89/512-689­ www.ketkorkft.hu. E-mail:R aruhaz.papa@ketkorkft.hu­ Nyitva: H-P 7.30-16, SJ 8-12K ­ Újévköszöntő a pápai fúvósokkal Az elmúlt évek alatt igazi hagyománnyá vált váró­kban Pápa Város Fúvószenekarának újévi koncert­ez alapötlet hét évvel ezelőtt a világhírű bécsi újévi gverseny kapcsán született meg, a zenekedvelő kö­­ség pedig Pápán is megszerette a január 1-jei kon­okét, amely természetesen löll-ben sem maradt m­ég. Az idei újévköszöntő­ban pedig igazi zenei idő­­adás Richard Strauss utazáson vehettünk részt a /ével indult, a folytatás­ teltházas hangversenyen, amelyen nemcsak klasszi­kus zeneművek, hanem iga­zi örökzöldek és toplistás si­kerdalok is felcsendültek. Igazi különlegességnek szá­mított Frank Sinatra vagy Tom Jones fúvószenekarra átírt világslágere vagy ép­pen a blues és a dance dal­lamvilágának hiteles nagy­színpadi megszólaltatása, amelyek hangszerelése Horváth Adrián karnagynak köszönhető. Az igényes, magas szín­vonalú koncerten került sor az idén alapításának 65 éves évfordulóját ünneplő zenekar köszöntésére és a tavalyi görögországi fellé­pést megörökítő útifilm bemutatására is. ürr István Gimnázium és Kollégium Jó lehetőségek a­isgimnáziumban Tanórán kívüli tevékenységként drámafoglalkozást attak múlt csütörtök délután a Türr István Gimnázi­­ban. A programot azoknak a diákoknak szervezték, h­a nyolcosztályos - vagy más néven kisgimnáziumi -­zés keretében végzik gimnáziumi tanulmányaikat. A fejlesztő foglalkozáson art 9. G osztályának tan­ai vettek részt, azok a rekek, akik már ötödik tanulnak az intézmény­­. Drámaórát tartottak nakra a Tudás-Szín-Tér­gram keretében. A kis­­mnáziumi képzésben a rekek nyolc évet tölte­­el az iskolában, ez min­­képpen előnyös szá­ra, hangsúlyozta a 9. h­elyfőnöke. Mi minden alkalmat ragadunk, hogy a gyere­ket különböző foglalko­zások és tréningek kereté­ben készítsük fel a legkülön­bözőbb helyzetekre, a drá­maóra pedig különösen jó erre. Egyébként ez az osz­tály már a második kisgim­náziumi osztályom - bár a mostani gyerekeim már be­lenőttek a nagygimnazista korba -, és úgy vélem, ez a fajta képzés számos előnnyel rendelkezik a ha­gyományos oktatáshoz ké­pest. A nyolc év alatt ugyan­is igazi, jó, összetartó közös­séggé tud válni egy-egy ilyen osztály. Folytatás a 4. oldalon BAV ZÁLOGHITEL ÓRIÁSI KAMATCSÖKKENTÉS: 30%|22% ■ 15 % ■ AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2011. JANUÁR 7- ÁPRILIS 7. HOZZA HOZZÁNK ÉRTÉKEIT! PÁPA, KOSSUTH L. U. 10. TEL: 09/323 -100 Időközi választás Pápán Dr. Kovács Zoltán polgármestert Orbán Viktor miniszter­­elnök 2011. január 1. napjával a Veszprém megyei Kor­mányhivatal vezetésére nevezte ki kormánymegbízottként. Az összeférhetetlenségi időközi polgármester és ön­szabályoknak megfelelően kormányzati választás lesz dr. Kovács Zoltán a polgár­ 2011. március 6-án, vásár­mesteri tisztségéről és a 9. nap, adott tájékoztatást la­­számú egyéni választókerü­­pünknak Kanizsainé dr. lett képviselői mandátuma- Pék Mária, a Helyi Válasz­ról 2011. január 3-án le­­tási Iroda vezetője, mondott. Erre tekintettel Folytatás a 2. oldalon 25 éves a JMK Kisközösségek a nagyszínpadon Pápa kulturális életében fontos mérföldkőnek számított az 1985-ben átadott színházépület, amely számtalan emlé­kezetes előadásnak, közösségi programnak, értékes kultu­rális eseménynek a helyszíne volt. Emellett a Jókai Mór Művelődési Központ védőszárnyai alól a mögöttünk ha­gyott huszonöt év során sok tehetséges művészeti csoport is útnak indult. Folytatás az 5. oldalon m­í­lva a T LIU U L L Szabadfelhasználás,Hitelkiváltás, Lakásvásárlás, kölcsön. A CREDITHILLEL VAN ÉLET A HITEL UTÁN ! JELZÁLOGHITEL TÖRLESZTÉSVÉDELEMMEL, ÍGY NEM LESZ GOND A HAVI TÖRLESZTÉSSEL! PASSZÍV BAR MEGOLDHATÓ!!! Hitele költségeit megelőlegezzük! PAPA, Deák Ferenc utca 11. Tel.: 89/510-708, 70/236-9813

Next