Pápa és Vidéke, 2012 (10. évfolyam, 1-25. szám)

2012-01-12 / 1. szám

2012. január 12._______________________Közéleti hetilap___________________X. évfolyam 1. szám Telenor Partner üzlet Teljes körű szolgáltatások egy helyert •Számlás és kártyás előfizetések (Telenor, djuice, Red Bull) értékesítése •Telenor Internet értékesítése •Ügyfélszolgálat • Kártyafüggetlen készülékek forgalmazása Intel­­ Tel.: Interspar Pápa, Celli út 25 89/312-545, +36 20/934-201 Elkészült Várkertfürdő gyógyászati épülete TERMÁL gyógyász Befejeződtek a Várkertfürdő bővítése- projekt zárórendezvényét is megtartották nők építési munkálatai. Az utolsóként él- az új gyógyászati épületben. Az 1 milliárd készült elemet, a gyógyászati épületet de­ 71 millió forintos beruházás, mely az idei cember végén avatták fel a város és a med­évben valósult meg a komplexumban, az gye vezetői, a létesítmény és a kivitelezők Európai Unió és a Magyar Állam támogó­­vezetői, valamint a meghívott vendégek tásával jött létre,­­jelenlétében. Az épületavatóval együtt a Bővebben a 2. oldalon Megszépült a katolikus óvoda Vízkereszt ünnepéhez, a napkeleti bölcsek látogatá­sához, január hatodikához kötődik a katolikus egyház­ban a házak megáldásának hagyománya. Ezért az el­múlt pénteken tartották azt a bensőséges hangulatú ünnepséget, melyen a Szent Anna Római Katolikus Óvoda pedagógusai, óvodá­sai és a szülők köszönetet mondtak az Úrnak és az in­tézmény fenntartójának, a veszprémi egyházmegyének az óvodában az elmúlt idő­szakban elvégzett felújítá­si, korszerűsítési munkála­tért. Weisz Endréné óvodave­­ető az ünnepi alkalmon el­­­­­rondott beszédében fel­­dézte az elmúlt évek jelen­tősebb változásait, köztük a tornaterem és a vizesblokk­ok felújítását, a nyílászárók cseréjét és a legutóbbi nagy lépést, az utcai homlokzat te­ljes felújítását. A megújult épületet dr. Mail József apát-plébános, Veszprémi Érsekség gaz­­asági helynöke áldotta meg. Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet meg­előzően ünnepélyesen átadták a Munkácsy Mihály Általános Isko­la felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrast­rukturális fejlesztése cí­mű projekt befejezésé­vel a korábban tizen­nyolc tantermes iskola huszonhét tanteremmel rendelkező, modern in­tézménnyé vált. A 2010 szeptemberé­ben megkezdett fejlesz­tés eredményeképpen az intézmény alapterü­lete 2100 négyzetméter­ről 3500 négyzetméter­re bővült, nyolc új tan­termet alakítottak ki, galériás aulát építettek, felújították a régi épü­letszárnyat és részleges akadálymentesítést vé­geztek az ún. Forfa épületben. Folytatás a 3. oldalon Úthálózat a bicikliseknek A pápai kerékpárút-háló­­zat fejlesztése című, európai uniós pályázat harmadik építési szakaszában készült el a Tapolcafő belterületén futó kerékpárút. Ennek be­járásával kezdődött decem­ber 29-én a projekt zárórendezvénye. A fejlesz­tés eredményeképpen 2677 méterrel bővült a város ke­rékpárútjainak hossza, és biztonságos közlekedési jelentősen nőtt a kerékpár­ feltételeinek javítása Fel­­tárolók száma is a város lett a környezettudatos közterületein. A beruházás életmódra neveléshez is a közlekedési infrastruktúr hozzájárulá ra fejlesztése és a biciklisek Bővebben a 3. oldalon SOPRON BANK • BURGENLAND Tudjuk, mi számít. Ausztriai bank magyarországi leányvállalata www.sopronbank.hu Forint betéti akció ___ 6 és 12 hónapp ___ 6 és 12 hónapos futamidővel új forrásokra fl. A nem akciós 6 hónapos betéti kamat jelenleg: 6,00%, EBKM 6,00% Ingyenes számlavezetés ■ PÁPAI fiók • Fő tér 15., Tel.: 89/510-250 ■ www.sopronbank.hu­­ *Aktív Online számlacsomag igénylése esetén a számlavezetési (zárlati) díj nem kerül felszámításra, ha a számlára havonta min. 100.000 Ft összegű átutalás érkezik és min. 2 db csoportos beszedési meg­bízás kerül rögzítésre. A leköthető legkisebb összeg 100.000 Ft. Egy ügyfél az új forrást, de legfeljebb 50.000.000 Forintot, vagy annak megfelelő Eurot helyezhet elő,12 hónapos akciós Forint, illetve Euro be­tétben együttesen. A betétet természetes személyek és vállalati ügyfelek is igénybe vehetik. A hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. Becsületkasszáink megmutatták, hogy bízhatunk Önökben. Most rajtunk a sor! Részletek a www.becsuletkassza.hu n PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ntateves Község Önkormányzata pályázatot hirdet a nagyt­eli víztározó tónál kialakított „Fenyves“ fürdőhely hosszú távú bérleti hasznosítására. A pályázati dokumentáció megtekinthető és letölthető a www.nagytevel.hu honlap „Pályázatok“ alcímnél. Az ajánlatok beadásának határideje: 2012. február 15. nap 15.00 óra Helye: Nagytevel Község Önkormányzata 8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. Tel./fax: 89/353-696 A AKCIÓ! /•vÁRVnRIT ! J /O ÁRENGEDMÉNY! GYÓGYBOLT 2012. jan. 12-től a készlet ere • TENA betegápolási cikkek *BABE babaápolás • JUVITA vitaminok, probiotikumok Bank■ és egészségpénztár kártyás fizetés! Ingyenes parkolás! Akadálymentes bejárat! |_____Pápa, Bástya u. ■ Korvin u. sarok h 'Ilm «I Lii-E

Next