Pápai Hírlap, 1998 (11. évfolyam, 1-50. szám)

1998-01-13 / 1. szám

Pápa, Veszprémi út 22. 89/324-843, 30/475-380 Ajánlatunk: Laminált és natúr forgácslapok Színes és natúr farostlemezek Rétegelt lemezek Munkalapok, ajtólapok Szivacsok , vetőpántok, facsavarok Egyéb szerelvények Bútorgombok Ésfóliák Öntapadós műanyag díszlécek Díszítő elemek Faipari ragasztók Szalagfűrészek K­­ánságra méretrevágás, élfóliázás! Egyedi bútorok, üzletberende­zések készítését is vállaljuk! Keressen fel bennünket telep­helyünkön! Várjuk Önt! Pápai sportlegendák Ambrus Sándor A második világháború be­­fejezése utáni esztendőkben szinte országos méreteket öltött a sportélet megélénkülése. Nem volt ez másképp városunkban em. A labdarúgás mellett egy te­bb sportágban tűntek fel ígé­­r­es tehetségek, akik aztán hosszú éveken át meghatározó alakjai lettek az adott sportág­nak, egyéni sikereikkel nem csak maguknak, klubjuknak, vá­msunknak is dicsőséget szerez­ek. Fotó: Babos Az egyik ilyen sportág volt abban az időben (is) a teke. Nép­szerűsége vetekedett néhány más - szintén sikeres - sport­ágéval, egy-egy tekéző országo­san is ismertté vált. Ilyen volt többek között Ambrus Sándor, a népszerű „Bomba”, akivel ked­ves családi otthonában beszél­gettünk sportsikereiről, emlé­keiről. - Annak idején a sporttal va­ló ismerkedésem nem a tekével kezdődött - mondja. (folytatás a 6. oldalon) MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ARA: 28 FT ma Hitui XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM PÁPA VAROS LAPJA 1998. JANUÁR 13. Klubhelyiségébe új tagokat vár a Barátság Klub Pápán kevés közösség mondhatja el magáról, hogy 15 éve működik, mint a moz­gássérült fiatalokat, családtag­jaikat és barátaikat összefogó Barátság Klub. Raák Andrásné Olgi néni és Polgár Györgyné Gabi néni vezetésével - a Vörös­­kereszthez tartozva - december közepéig minden hónapban egyszer találkoztak a várkastély egyik klubtermében. Régóta dédelgetett álmuk végre meg­valósulhatott, a volt pártház alagsorában alakítottak ki szá­mukra egy 55 négyzetméteres saját klubhelyiséget. A csoport új klubvezetőket is köszönt­hetett a Bellas házaspár, Péter és Vida Tímea személyében. Bene Krisztina és testvére otthonában egy Huszár lakótelepi szobács­kában beszélgettünk a klub jö­vőjéről, a hozzá fűzött álmok­ról, reményekről. Elmondták, hogy céljaik közé tartozik a klub segítsé­gével még jobban összehozni a társaságot és erősíteni kapcso­lataikat, továbbá havonta még több rendezvénnyel, meghívott előadókkal, játékokkal színesí­teni a klubéletet. Súlyzókat, kondigépet örököltek a Vörös­­kereszttől, szövőszéket is kap­tak ajándékba. Némi kiegészí­téssel minden meglesz, ami egy klubhoz kell. Társklubokkal is szeretnék felvenni a kapcso­latot. A szokásos nyári tábort szeretnék idén is megszervezni. Közösségük nyitott, szívesen fogadnak mozgássérült fia­talokat és azok családtagjait is. Hogy az utóbbiakra is számí­tanak, azt jól mutatja, hogy je­lenleg összesen hatvanan van­nak, ebből húszan mozgás­­sé­rültek, a többiek családtagok, barátok. Raák Andrásné a kö­zeljövőben tervezi 6-16 éves korú gyermekekből álló társ­klub létrehozását is. A Barátság Klub tavaly júliusban bejegy­zett alapítványa támogatókat keres. OTP számlaszámok: 117480450-20042725. Érdek­lődni a 317-457-es számon lehet. B.E. Egy ember élete 1­6.000,-Ft? Városunk közvéleményét a közelmúltban élénken foglal­koztatta egy brutális gyilkosság. Az esetről és annak felderíté­séről sajtótájékoztatón számol­tak be a megyei rendőrfőka­pitányságon. Szappan Csaba őr­nagy az életvédelmi alosztály vezetője elmondta: december 28-án reggel 9.00 órakor fedezte fel az édesanyja a 60 éves Sz. Róbert Jókai u. 61. szám alatti lakos holttestét, akiről a bejelentést követően a ren­dőrség szakemberei megállapí­tották, hogy brutális gyilkosság áldozata lett. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a tet­tesek ún. herétz kulccsal jutottak be az áldozat lakásába, ahol is az egyik elkövető az áldozat torká­ra egy nehéz tárggyal több ütést mért. A későbbi orvos-szakértői vizsgálat szerint a gégeporc széttöréséből keletkezett inten­zív vérzés következtében Sz. Róbert néhány perc alatt el­hunyt. A vizsgálat kezdetekor elég reménytelennek tűnt az ügy felderítése. Ennek ellenére a nagy erőkkel kivonuló rendőrök aprólékos munkával lépésről­­lépésre jutottak közelebb a meg­oldáshoz. Először is feltűnt, hogy a lakásban nem találtak fű­tési lehetőséget, annak ellenére, hogy a gáz be van vezetve. Meg­állapították, hogy a gázkonvek­tor eltűnt, s hogy előzőleg volt fűtés a lakásban az nyilvánvaló­nak tűnt, hiszen a szoba hőmér­séklete is mutatta ezt. (folytatás a 3. oldalon) TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK A BÚTORBOLTBAN! Nagy választékban kaphatók: - Szekrénysorok: háló, nappali, ifjúsági­­ -Tálalószekrények, konyhabútorok, étkezőgarnitúrák­­ - Kiegészítő kisbútorok: cipős szekrény, előszobafal ágyneműtartó, komód, asztal, üveglapos asztal, éjjeliszekrény, polcok, telefonasztal - Kárpitos garnitúrák: franciaágy, sarok- és 3-2-1- ülő­­­ garnitúra, heverő, fotelágy ! Helyben 30.000 Ft felett ingyen, vidékre helyi kedvezménnyel szálltunk. Hitellevelet elfogadunk. FREDDI BÚTOR Pápa, Korvin u. II. és 16. Tel.: 89/312*059 Nyitva: H­P 9*12,13*171 Sxo 9*12 Boldog születésnapot! Dalacsi Illésné, leánykori nevén Dobróka Piroska - akinek öt gyermeke, kilenc unokája, ti­zennyolc dédunokája és hét ük­unokája van - 1898. január 12- én született a Bánátban. Az azó­ta eltelt száz év során sokfelé megfordult a világban, a Szege­den megtartott esküvő után férjével többek közt Aradon és öt évig Brazíliában is éltek, ahol kávéültetvényen dolgoztak. Egyik lányuk Pápán ment férj­hez és közel 30 évvel ezelőtt fel­ajánlotta szüleinek, költözzenek Pápára, azóta élnek itt. Az eltelt száz év alatt soha nem volt be­teg, ahogy ő mondta, még a kór­ház színét sem tudja. Piroska néni azt mondja, számára a legnagyobb boldog­ságot ez a sok unoka jelenti. Nagyon szereti őt a családja és számára ez jelenti a legnagyobb örömet. Századik születésnapja al­kalmából január 10-én az összegyűlt családtagokon kívül városunk polgármestere, dr. Kovács Zoltán is köszöntötte Daracsi Illésnét, akinek szer­kesztőségünk valamennyi mun­katársa nevében boldog szüle­tésnapot és további jó egész­séget kívánunk. -pe- Várják a javaslatokat Pápa Város Képviselő- testülete 1998-ban is odaítéli a Pápa Városért Díszoklevelet és a Pápa Városért Érdemérmet. Mint lapunkban is hírt adtunk róla, az elmúlt évben az Érdemérmet Winkler Gábor városi főépítész, a Díszoklevelet pedig Vida Dezső, Tölgyes László, Rab Zsuzsa és a Pápai Lovas Club képviselője vehette át. Az idei kitüntetettek személyére a javaslatokat január 15-éig kell eljuttatni dr. Kovács Zoltán polgármesterhez. Javaslatot tehet intézmény, bármely közösség és magánszemély. Új igazgató a Jókaiban Néhány hete „foglalta el” igazgatói állását Bakosné Kerek Zsuzsa a Jókai Mór Általános Iskolában. Három pályázó közül választotta őt a Polgármesteri Hivatal képviselőtestülete és bízta meg az igazgatói teendők ellátásával. Amikor felkerestük, első teendőnk természetesen a gratuláció volt, majd arra kérdeztünk rá, mi volt a fő gondolat illetve koncepció, amely pályázatának a középpontjában állt? - Mindenképpen szeretnénk, ha jól működő iskolánk lenne a jövőben is. Szeretnénk, ha to­vábbra is ugyanennyi gyere­künk lenne, mint eddig. Jelenleg 353 a tanulók összlétszáma, őket 29 pedagógus neveli. Mivel a közelmúltban a borsosgyőri is­kolát a katolikus egyház vette vissza, a kéttornyúi akit pedig az önkormányzat szüntette meg, így nyár óta sokat változott a helyzet intézményünkben. Az ottani kollégák és gyerekek be kellett, hogy költözzenek az anyaiskolába. Továbbra sem szeretnénk megszakítani kap­csolatunkat a laki, dákai, nórápi és borsosgyőri gyerekekkel, hi­szen tanulóink csaknem felét ők adják. Karácsonyi ünnepsé­günkre meghívtuk a dákai és la­ki óvodásokat. Ezzel elindí­tottunk egy kapcsolatot, amit erősíteni szeretnénk a további­akban más közös rendezvé­nyekkel is (pl. nyílt nap, klub­délutánok stb.). A testnevelés tagozatunkat - melynek eddig is szép eredményei voltak - to­vábbra is szeretnénk a meg­szokott magas színvonalon működtetni. - Megvannak-e ehhez a szükséges tárgyi és személyi feltételek? - A személyi feltételek adot­tak. Négy kiváló testnevelő kol­légánk van, s a tárgyi felszerelt­ségünk is megfelelő. Heti három órában folyik az oktatás a jövő­ben is, sőt a negyediktől heti négy órára, a NAT beveze­tésével pedig valamennyi emelt szintű osztályban négyre emel­jük a testnevelés órák számát. - Apropó NAT! Mint igaz­gatónak mi az egyéni vélemé­nye erről az új tantervről? - Most még kevésbé átlát­ható az egész. Meggyőződésem, hogy idővel majd letisztulnak a dolgok és mindenki egyre job­ban átlátja a lényeget. Az óra­számokat nagyon nehéz volt elosztani, vannak kétségeink a tekintetben, hogy mindenki elé­gedett lesz-e az óraszámaival. (folytatás a 3. oldalon) Erőleves cérnametélttel rántott vele, rizs 190 FT Gulyásleves pogácsa 190 FT Paradicsom leves káposztás tészta 190 FT EGYTÁLÉTELEK Zöldbabfőzelék 130 FT CICEGE, PALACSINTA 40 FT

Next