Pápai Hírlap, 2000 (13. évfolyam, 1-47. szám)

2000-01-11 / 1. szám

Tehergépjármű alkatrészek kedvező áron! Skoda Liaz Tatra Avia Barkas Tapolcafő, Tapolcafői u. 130/A, Tel.: 312-851­­06-30-2 Jó úton halad a kormányprogram megvalósítása Beszélgetés dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselővel - Képviselő Úr! Kérem, foglalja össze röviden a mögöttünk álló esztendőben végzett képviselői munkáját! - Képviselői munkámat alapjaiban határozza meg az, hogy a Fidesz - Magyar Polgári Párt frakciójának vagyok a tagja. A frakciónak az egyik fontos feladata, hogy az országgyűlés által elfoga­dott kormányprogram meg­valósítását támogassa. Az egyéni képviselőknek ezen felül pedig meg kell próbálni összhangban a kormánypro­grammal a térség érdekeit is képviselni. Az ellenzéki pár­tok képviselőinek több le­hetősége van a nyilvános megszólalásra - hisz keveseb­ben vannak -, ám ennek el­lenére úgy gondolom, hogy aktivitásomra nem lehet panasz, mintegy húsz alka­lommal szólaltam fel eddig. Alapvetően önkormányzati, költségvetési ügyekben, de speciális például az EURO­­POL ügyében, de általános közérdekűekben is: nyug­­díjügy, közlekedés. Ezek között volt olyan alkalom, mikor bizottsági előadóként, volt amikor a frakció vezér­szónokaként, s volt, amikor „egyszerű” hozzászólóként szerepeltem. Ugyanakkor a képviselői munka más terüle­teit sem szabad figyelmen kí­vül hagyni, gondolok a válasz­tókkal való kapcsolattartásra, a színfalak mögötti lobbizásra. Ami az előbbit illeti, az eltelt időben több száz választóval találkoztam - s nemcsak Pá­pán, hanem a községekben is az általuk tartott rendezvénye­ken és fogadóóráimon. Az utóbbiról pedig annyit: több közös elképzelésünk támoga­tásra talált a különböző minisztériumokban. f®( 3. oldal) Ködbevesző évszámok Újévköszöntés a Fő téren A 2000. év első órái meglehetősen hideggel fogadták azo­kat a pápaiakat, akik hajlandók voltak kimozdulni szobájukból a szilveszter este után. Az éjféli égbolt egyál­talán nem volt az a derűs és csillagfényes, Kosztolányi által megénekelt „tiszta, fényes nagyszerűség”, ami újévi optimiz­musunkat kissé felpezsdítette volna. Ezt ellensúlyozva ugye- e kétórás program alatt, hiszen kezött mindenki néhány korty a város polgárai helyett csak a forralt borral felmelegíteni köd ülte meg a teret. Emiatt magát a fagyos betonon áll- sem sikerült az elmúlt és a dogálva. A szó szoros értelme­ következő évet jelképező­ben tehát barokk talponállóvá transzparens levegőbe röpí­­változott a Griff előtti parkoló tése. f®­ 2. oldal) Pot**4tve**tes Arany Griff hotelben Zene: Arnold Jegyek kaphatók: az Arany Griff Hotel recepcióján Érd.: a 312-000 telefonszámon Mindenkit szeretettel várunk! ] Emlékezetes esztendő 1999 - ben is esemény­dús évet zárt a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma. El­készült a leányinternátus és részben a fiúinternátus ud­varának parkosítása, a fiúin­­ternátus diákjai több, mint 100 m3 törmeléket, szénport hord­tak fel a Varga-féle ház pin­céjéből, így ott építőbrigádjuk közreműködésével hangulatos pinceklubot alakítottak ki, amely a diákok közkedvelt he­lyévé vált. A múlt év őszén a Kollégium negyedik önálló ta­gozataként (a Teológia, a Tu­dományos Gyűjtemények és a Gimnázium mellett) megala­kult a „Tánc-Lánc”. Müller Anita néptánctanár vezetésé­vel 150 kisdiák (6-10 évesek) tanul itt magyar néptáncot, és ismerkedik népi kultúránk egyéb területeivel. Sokáig emlékezetes marad az iskola számára Orbán Vik­tor miniszterelnök úr „osztály­­főnöki órája”. (1- 2. oldal) Nappali tagozatos főiskolai képzés szeptembertől Városunk képviselőtestüle­te december 23-án rendkívüli üléssel zárta az 1999-es esz­tendőt. Ezen a napon ünnepélyes keretek között írták alá Pápa Város Önkormányzata és a Veszprémi Egyetem közötti nappali tagozatos felsőfokú képzés kihelyezésére vonat­kozó megállapodást. A várost dr. Kovács Zoltán polgármes­ter, a Veszprémi Egyetemet pedig dr. Gaál Zoltán rektor képviselte. A felsőfokú kép­zésre a volt Jókai iskolát jelöl­ték ki. A kollégistáknak pedig az Acsády Ignác Szakképző Iskola kollégiuma adna ott­hont. A nappali főiskolai kép­zés beindításának végső célja egy önálló pápai kar kia­lakítása. Kiindulópontjának a Veszprémi Egyetem dr. Zsol­nai József professzor által vezetett Pedagógiai Ku­tatóintézet tekinthető. A rend­kívüli testületi ülés összehívá­sának másik oka a pápai Balázs Szabolcs fekvenyomó világbajnok köszöntése volt. A napirendek közül a vegyes ügyek sem maradhattak el, mely zárt ajtók mögött zajlott a vagyoni és a hatósági ügyek megtárgyalásával. Újévi újszülöttek Pápán Az éppen gyermeket váró szülők számára mindig izgal­mas dátum a január elseje. Az idén e téren még fokozottabb várakozás volt tapasztalható, hiszen nemcsak egyszerűen az újonnan beköszöntő esztendő legelső napján (esetleg percei­ben?!) hozhatták világra a kis­mamák kicsinyeiket, hanem egyenesen a 2000. év kez­detén. Vajon születtek-e kisbabák Pápán a dátumváltáskor? - erről érdeklődtünk a szülésze­ten. (­"­2. oldal) RENDEZZE BE OTTHONÁT A v mmm BÚTORBOLTBÓL! Nagy választékban kaphatók: - Szekrénysorok: háló, nappali, ifjúsági -Tálalószekrények, konyhabútorok, étkezőgarnitúrák - Kiegészítő kisbútorok: cipős szekrény, előszobafal ágyneműtartó, komód, asztal, üveglapos asztal, éjjeliszekrény, polcok, telefonasztal - Kárpitos garnitúrák: franciaágy, sarok- és 3-2-1- ülő­­garnitúra, heverő, fotelágy Helyben 40.000 Ft felett ingyen, vidékre helyi kedvezménnyel szállítunk. Hitellevelet elfogadunk. FREDDI BÚTOR Pápa, Korvin u. 15. és 16. Tel.: 89/312-059 Nyitva: H-P 9-12,13-17; Szó 9-12 „Megújulás” Klub a JMK-ban Magyarországon a női la­kosság egyik leggyakoribb megbetegedése az emlőtumor. Pápán és környékén évente körülbelül 50-60 új beteget regisztrálnak a szakorvosok, mely adat az országos tenden­ciát is tükrözi. Az emlőműtött nők felka­rolására városunkban közel 2 éve klub alakult, melynek évzáró foglalkozására az ün­nepek előtt került sor a JMK színházépületének előadóter­mében. f®- 3. oldal) Millenniumi emblématervek Döntés született városunk önkormányzata által meghir­detett millenniumi logo pályá­zatokról tudtuk meg Borbély Lajos művelődési osztály­­vezetőtől. Többszöri figye­lemfelkeltés után november 2- áig, a Képzőművészeti Tanács üléséig 11 pályamunka érke­zett. Szavazatuk alapján a 2- es, a 3-as és a 11-es számú emblémát javasolták az ezred­forduló jelképének, az első helyre a 3-as számút sorolták. (­* 5. oldal) Boldog Újesztendőt! Pápa egyik testvérvárosá­nak Barátnak közelében talál­ható Alsócsernáton, amelyben 4-5 gyermekes családokban székely-magyarok élnek mint­egy kétezren. E településen található a Hasszmann család fallal körülvett kúriája, mely 30 éve múzeum, könyvtár és népfőiskolai célokat szolgál. Hasszmann Pál múzeum­vezetővel egy Csíkszeredai utam alkalmával ismerkedtem meg s azóta egyre bővül a kapcsolat. f®(­4. oldal) A­IPÁPAI IUÍCLaVP írásaiból részletesen olvashatnak már az INTERNETEN is. http://www.compunet.hu/papaihirlap DEKORÁCIÓ és MAKETT SZAKÜZLET Pápa, Fő tér 18. 60/393-773, 60/379-095 REKLÁMTÁBLÁK, REKLÁM FELIRATOK, BETÜKIVAGÁS mindenfél® anyagból AUTÓBUSZHIRDETÉS szervezés-kivitelezés névjegykártyák, szórólapok, jelvények, kitűzők, reklámgrafikai munkák, kirakatrendezés, ... REPÜLJVAUTÓ-HELIKOPTER-HAJÓ MAKETTEK

Next