Pápai Hírlap, 2019 (32. évfolyam, 1-7. szám)

2019-01-21 / 1. szám

PÁPAI HÍRLAPEsterrazpastély A VÁROS ÉS TÉRSÉGE LAPJA 2019. január 21., HÉTFŐ - IV. évfolyam, 1. szám Katonai kiállítás A magyar katonai ejtőernyőzés létrejöt­tének százéves jubi­leumához kapcsoló­dóan vándorkiállítás látható a pápai repü­lőtéren, ahol annak idején felállították az első hazai hivatalos ejtőernyős alakulatot. A tárlat megnyitóján Ma­­gasy Zsolt alezredes, a reptér parancsnokhelyet­tese kifejtette: a Honvéd ejtőernyős vadász, az or­szág első katonája című összeállítást a Magyar Ejtőernyős Szövetség és a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége kez­deményezésére, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai irányí­tásával hozták létre a 170 éves Magyar Honvédsé­get ünneplő programso­rozat részeként. (Foly­tatás a 2. oldalon, Az ejtőernyőzés... címmel.) Óvatosan az utakon! Habár most éppenség­gel a barátságosabb arcát mutatja a leg­hidegebb évszak, az autósoknak a járművük mellett nem árt saját magukat is felkészíteni a jeges-havas megpró­báltatásokra. Lefagyott szélvédők, megnöveke­dett fékút, elharapódzó ködlámpafétis - többek között ezekkel szembe­sülnek a sofőrök télen! A téli autózással kapcso­latban az unalomig ismert közhelyek mellett akadnak a többség által kevésbé ismert hasznos tudnivalók is, amik hozzájárulhatnak a bizton­ságosabb és stresszmente­­sebb közúti közlekedéshez. Már rögtön az elindulásnál nem kevés bosszúság meg­spórolható, ha számolunk azzal, hogy hosszabb ide­ig tarthat a jármű üzembe helyezése, illetve az útvi­szonyok függvényében a menetidő is megnőhet. Ér­demes számításba vennünk, hogy a gépkocsi letakarí­­tásával, illetve a motor fel­­melegítésével és a páramen­tesítéssel nagyjából 10-12 perc is elmehet - mutatott rá lapunknak nyilatkozva Var­ga Balázs rendőr alezredes, a Pápai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztá­lyának vezetője. Egy autószerelő kérdé­sünkre kiemelte, a kocsinak nagyon nem tesz jót, ha a hidegben azonnal elindu­lunk vele, ugyanakkor nincs szükség 5-10 perces, állva történő melegítésre. A mo­torolajtól, illetve az esetleges turbótól és automata váltótól függően mindenképpen ér­demes egy kicsit járatni a motort. (Folytatás lapunk 2. oldalán, Ne megszokásból vezessünk! címmel.) A téli útviszonyok körültekintőbb közlekedést követelnek meg Fotó: Polgár Tibor Sikeres évet zárt a Várkertfürdő A Várkertfürdő árbevé­tele nőtt 2018-ban, és a látogatottsági adatok­ra sem lehetett panasz, így túlzás nélkül kije­lenthető, hogy sikeres évet zárt a létesítmény. Nagy Zsolt, a Várkertfürdőt működtető Pápai Termálvíz­hasznosító Zrt. vezérigazga­tója lapunknak nyilatkozva kifejtette, habár a júniusi rossz idő miatt abban a hó­napban a szokásosnál keve­sebben voltak a strandjukon, a nyár többi részén egyen­letesen sokan keresték fel a fürdőt, és több napon is há­romezer feletti vendégszá­mot regisztráltak. Egész év­ben ugyanígy népszerűnek számítottak a beltéri szol­gáltatásaik, különösképpen a szaunázás.­­ 2017 végén megújítottuk a szaunavilá­gunkat, korábban pedig a spa jellegű, például a masz­százzsal, aromafürdőzéssel, szoláriummal kapcsolatos szolgáltatásainkat, amikre komoly igény mutatkozik. Olyannyira, hogy a szau­narészleg esetében érdemes elgondolkodnunk a mielőb­bi bővítésen, erre előrelát­hatólag mintegy tízmillió forintot szánunk 2019-ben - hangsúlyozta Nagy Zsolt. Mint mondta, 2018-ban 15 éves lett a Várkertfürdő, és elérkezett az idő a ven­dégeik számára kevésbé látványos, azonban a biztos és gazdaságos üzemeltetést elősegítő beruházások meg­valósításra, amikhez tavaly hozzá is láttak. Emellett jutott forrás egy játékha­jó felépítésére a strandon a gyerekek részére, illetve a népszerű fallabdapálya fel­újítására. A vezérigazgató úgy fogalmazott, a gyógyá­szati részlegük hangsúlyos jelentőséggel bír, abban még nagyon sok lehetőséget lát, hiszen Pápán kiváló minő­ségű a gyógyvíz, melynek országos szinten is kiemel­kedően magas az ásványi­­anyag-tartalma. - Az általunk nyújtott gyógyszolgáltatások szín­vonalában és a kapacitások tekintetében további jelen­tős lehetőségek rejlenek. A pápai gyógyturizmus vo­natkozásában érdemes lenne újragondolni a fürdőnek és a városnak a stratégiáját, mi­vel az általunk képviselt mi­nőséget és szolgáltatásokat, valamint a település előnyeit jobban ki lehetne használ­ni - mutatott rá Nagy Zsolt. (Folytatás az 5. oldalon, Erősítenék... címmel.) A Várkertfürdő népszerű a vendégek körében Fotó: archív

Next