Pápai Kristály, 1995 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1995-03-01 / 1. szám

Puskás Tófeji Vali (Pápa) Gondolatok a Föld Napja alkalmából Április 22-ét, szerte a világon a Föld Napjának tekintik. Ráébredt az emberiség, hogy az ökológiai egyensúlyt ömnaga bontotta meg, és rendbe kellene bontnia, hogy ne váljék saját tevékenysége áldozatául Először 1970-ben 25 millió amerikai polgár emelte fel szavát a természet védelmében. Azóta sokféle világmozgalom tanúi lehettünk. A legnagyobb megmozdulás 1990-ben volt, amikor 200 millió embert mozgatott meg: volt gázmaszkos, kerékpáros tüntetés a levegő szennyezettsége ellen, natúrkonyhai termékkóstoló, különféle konferenciák, gyermek­­rajz-pályázatok, kiállítások. A Föld Napja emblémával díszített pólóban járt nálunk is akkor a fél ország. 1991-ben a föld minőségének javítása volt a főtéma. 1992-ben az általunk termelt közös, legnagyobb ellenségünk, a szemét, a hulladék volt a közös téma Sok gyerek és felnőtt vett részt a folyóvizek tisztításában, fák ültetésében, parkok rendezésében, száraz szemét gyűjtésében. Környezetvédelmi rajzpályázaton, vetélkedőn is sokan indultak Április 22 figyelmeztet bennünket arra, hogy vigyáznunk kell Földünk épségére, szépségére, mert a miénk, és csak úgy érezhetjük rajta jól magunkat, ha nemcsak madártávlatból látszik szépnek, hanem közelről is, innen nézve, ahol élünk. Örvendetes akciót üdvözölhettünk a Refex Környezetvédő Egyesület „Átlátszó Akció­’ c. Győrben meghirdetett versenyében. Az akció célja hasznos és nemes, környezetvédő, régi üdítőitalos üvegek felkutatására serkent. Bizonyítást nyert az a tény, hogy a betétes üvegrendszer megmentésével minimális szilárd hulladék keletkezik, csak egy-egy kupak. Az eldobható, egyszer használatos csomagolás pedig óriási mennyiségű­ hulladékkal terheli a környezetet és sok alapanyag is kárba vész miatta. Környezetünk pusztulását látva indokolt az aggodalmunk. Az emberre ható követ­kezményei összetett hatásuk miatt szinte kiszámíthatatlanok. A természet a győzelmünkért így áll bosszút rajtunk? De szépségéről költők dalolnak évszázadok óta. Petőfi híres sorait még mindig igaznak érezzük, pedig jól megtépáztuk, alaposan tönkretettük: „Oh természet, óh dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni veled? Mily nagy vagy te­­mentül inkább hallgatsz, Arinál többet, annál szebbet mondasz. Az emberiség felébredt lelkiismerete következtében az ezredforduló előtti utolsó évtizedet nem véletlenül nyilvánította legégetőbb problémáinak évtizedévé:­­ a környezetvédelem évtizede, - az agykutatás évtizede, - súlyos elemi csapások megelőzéséért vívott harc évtizede, - a kábítószerellenes harc évtizede. Az 1994-es esztendő pedig a Családok Nemzetközi Éve volt, amelyben gyermekeink jogaiért, az értelmes jövő garantálásáért fogtak össze a Föld lakói. Mert a család a társadalom legkisebb közössége, amelynek féltő szeretetében, összetartó melegségében tanulható meg egymáshoz való alkalmazkodásunk. Ahhoz, hogy a Föld boldog emberek színterévé válhasson, át kell értékelni a családok szerepét a társadalomban. A családi otthonoknak a gyermek lelki és testi otthonává kell válniuk .Ha van olyan föld, amelybe százszor kell magot vetni ahhoz, hogy tízszer arathassunk, akkor saját gyermekünk lelke az. ” (Ellen Key) Be kell látnia minden földlakónak, hogy­ nem elég kampányokat hirdetni a Föld megmentése érdekében, hanem mindannyiunknak, egyenként, a saját kis közösségében kell megtennie mindent , hogy a körülöttünk élők és magunk is boldognak, kiegyensúlyo­zottnak érezhessük magunk. Hogy mit tegyünk? Cselekedjünk a természet rendje szerint: «Sose erőszakold a dolgokat, lásd meg a nagyot a kicsiben, lásd meg a sokat a kevésben, a rosszat is jóval viszonozd!” Kardos Farkas (Zalaegerszeg) Újévi meditáció A körbe haladó és mindig újat teremteni képes természet szava viszi tovább éveink súlyos harcait a szelekkel, a napfénnyel, a mozdulatokkal - a szűnni nem akaró végtelenbe. A megújulás meg­szedni az embert, megkeveri gondolko­dását, amit évezredek alatt sulykolt belé a sokszori félelem, a megismerés vágya, a gyötrő magány és a kínzó közösségi meg­felelés igyekezete. Ha megfigyeljük a tüzeket a mezők széleinél, megvilágosodva élhetjük­­ a sötétségből felbukkanó világosság örömüzenetét. Ne féljünk megvallani, hogy vagyunk a világosságban állni, látni és soha be nem csukni a szemünket! Örök reménységünk még, hogy agyunk ál­landóan fogja a hullámokat, megértve az üzeneteket, amiket feltétlenül meg kell hallanunk. Megújult esztendővel vágtatunk a következő évezred felé. Nehéz lélekkel, két világháborúval, nemzetiségi vil­longásokkal terhes évszázadra em­lékezünk. Visszatekintve újra megérez­­zük azt, hogy a megsemmisítő halál de sokszor átszállt felettünk! Mégis megma­radt nekünk az igaz, a mindig, minden korban egyetlen alternatíva: a Homo Sa­piens környezetének rendbe hozatala. Mindig meg kell küzd­enünk a sötét oldalon álldogáló rosszakkal, mert nem hagyhatjuk figyelmen kívül jóságunk ma­gasabb igényeit! Építsünk hát új s megújuló gondolatokat, hogy a következő évezredhez közeledve büszkén vállalhas­suk küldetésünket, és elmondhassuk Pál apostollal: futásunkat megfutottuk, a Hitet megtartottuk. ” Ehhez kérem Isten áldását kedves mindnyájukra és kedves családjukra!

Next