Pápai Kristály, 2000 (6. évfolyam, 1-4. szám)

2000-06-01 / 1-2. szám

P. Tófeji Vali A „Szó és kép” c. konferencia Pápán A Magyar Olvasástársaság és a Pápai Művelődéstörténeti Társaság szervezésében 2000. április 28-29-én a Pápai Református Kollégiumban nagy érdeklődés mellett tanácskoztak a magyar kultúráért felelősséget érző és tenni akaró értelmiségiek 20 előadó közreműködésével. A kimeríthetetlen témából csak válogatás szintjén vagyunk képesek tudósítást adni a Tisztelt Olvasónak. Az elhangzott előadásokat felsoroljuk, és szubjektív kiválasztással adunk tovább belőlük néhányat. Az április 28-i előadások:­­Megnyitó. Elnök: Nagy Attila, Monok István, Honffy Pál -Jankovics Marcell: Szöveges szimbolizmus -Bencze Lóránt: A szó varázsa és válsága -Gaál Emil: A szó kulcs az állóképhez -Ismerkedés Pápa városával, séta Mezei Zsolt vezetésével -Köntös László bemutatja a Református Kollégium Könyvtárát -Szőnyi György: Út pictura poesis. Kép és szöveg szemiotikái és ikonográfiai kapcsolódása -Hubert Ildikó: A láttatás eszközei régi magyar irodalmunkban -Saád József: Képes üdvözlőlapok a századfordulóról -Hermann Istvánná: Kép és szó az általános iskolában -Kobzos Kiss Tamás hangversenye Az április 29-i előadások: -Kónya Anikó: A mentális képek szerepe a szövegértésben -Rigó Béla: A könyvteremtő média -Zika Klára: A televízió és az írásbeliség -Szinger Veronika: Találkozások az írásbeliséggel - szavak és képek. A vizuális ingerek hatása a későbbi írás és olvasásta­nulásra óvodáskorban -Szteklács János: A képsor alapján alkotott szövegek jellemzői. Egy a fiatalkorú elítéltek körében végzett vizsgálat tapasztalatai -Honffy Pál: Médiumok, médiák, (mé)diákok E nap elnökei: Hubert Ildikó és Dr. Hermann István Autóbuszos kirándulás Zircre. Zika Klára: A televízió és írásbeliség A Duna TV szerkesztőjének előadásából kiemelve a lényeget: Könyvtáros múltamból tudom, hogy a színháztól távol élők számára fontosak a tv-ből ismert klasszikus darabok. Emlékszem, hogy a Jókai regények vetítése után többen kikölcsönözték a könyvet. Kitűnőnek tartom a Duna Tv-ben a Nyitott könyv sorozatot, amelyben a műből kiemelt dramatizált részletekkel felkeltették az érdeklődést a könyv iránt. Vitathatatlan, hogy voltak kiváló írók, elkötelezett tv-szerkesztők, dramaturgok, akik sok leleményességgel kijátszva a cenzúrát értéket teremtettek és közvetítettek. A rendszerváltoztató évekkel beköszöntő szabadság első örömei után hamar kiderült, hogy az egymásssal versengő csoportosulások közül azok kerültek ki győztesen, akik megtartották befolyásukat a rádióban és a tv-ben. Tapasztalataik birtokában ördögi zsenialitással találták meg a népbutítás igazi lehetőségeit. A kereskedelmi csatornák megjelenésével a tulajdonosok korlátok nélkül alakíthatták műsorpolitikájukat, így a tömegk elandalodhattak a szappanoperák brazil, venezuelai, mexikói sorozatok bárgyú történetein. Még az sem ábrándította ki a nézőket, hogy a jó magyar színészek helyett műkedvelőket láthattak. A magyar nézőktől idegen, álproblémák feletti szenvelgés, házasságtörések, gyilkosságok, csalások, beköltöztek a magyar otthonokba. Ki hinné, hogy ez odáig fajult, hogy férjek panaszkodtak, hogy feleségüknek megváltozott a viselkedése: vacsorafőzés helyett tv-t néztek. A napi két-három sorozat után a férjekre is sor került: ők is megkapták, amire állítólag vágytak, az egyre kegyetlenebb akció- és szexfilmeket, élettani drámákat. A közszolgálati csatornáknál mintha pozitív lenne a változás: visszakerült a képernyőre néhány építészeti, művészeti, történelmi műsor, sőt a vers is. Úgy látszik, ők is úgy gondolják, oly nagy az igénytelenség, hogy ha mégis megkockáztatják a klasszikusokat, csak az éjszakai órába időzítik. Kényelmesebb az egész napos rohanás után lerogyni a tv elé és elfogadni a médiaguruk magasröptű helyzetelemzéseit, sokkoló riportjait nézni, mintha ebben az országban semmi jó nem történne. Mivel egyre nagyobb azoknak a száma, akik a pletykalapokon és a sporton kívül semmit nem olvasnak, a készen kapott véleményeken kívül mást nem ismernek, észre se veszik, hogy újra rabok lettek, csak ez már a gondolatok birodalmában játszódik le. Mielőtt egészen megkongatnám a vészharangot, személyes örömömet szeretném elmondani, amelyek reménnyel töltenek el. 99-ben volt a Duna Tv-ben történelmi vetélkedő. Voltak szerkesztők, akik mertek álmodozni, és 56-os témában ajánlott irodalom segítségével óriási sikerre vitték, csodát teremtettek. Mivel a tv nem pótolhatja az író leírt gondolatait, a Duna TV- ben egyre több kezdeményezés van ebbe az irányba. Pl. könyvújdonságok bemutatása, kortárs versek délben, este, dramatizált Petőfi és Arany levelezései, Millenniumi Krónika, 50 versbizika a magyar költészet gyöngyszemeiből... A Duna TV szerkesztői hisznek a nézők igényességében.

Next