Pápai Kristály, 2003 (9. évfolyam, 1-4. szám)

2003-03-01 / 1-2. szám

Gábriel­né Jäger Teréz, Pápa IN MEMÓRIÁM BIRKÁS BÉLA festőművész (1929-1973) „Schopenauer szavai szerint: A képek olyanok, mint a királyok; várni kell míg megszólalnak. ”..... Tőlünk függ egyedül, hogy a mű megszólal-e, hisz a nyelve, mint a zenéé univerzális.... Birkás képei nem „szolgáltatják" ki magukat, nem mutatnak meg mindent első pillantásra. Újra és újra meg kell őket tekinteni tartalmuk semmiképp nem merül ki. " /Jeanne Bessiere/ A pápai művészbarátok 2001. június 30-án a Pápai Református Kollégium 470 éves jubileumi képkiál­lításának megnyitóján tekinthették meg Birkás Béla festőművész kompozíció" című akvarelljét és az életútját reprezentáló dokumentumait. Szülővárosában első ízben adódott bemutatkozási lehetősége iskolája és pártfogói segítségével. Bodnár Emese újságíró a külföldön nagy karriert befutott művészt a pápai képzőművészkörök történetéről szóló, 1998- ban napvilágot látott kiadványában az iskolai szerveződésű neves köri tagok /Pl. Istenes Iscserekov András, Móritz Sándor, Gelencsér Ferenc/ között említi. Birkás Béla a festészeten kívül a környező világ dolgaira, eseményeire a művészetekkel kapcsolatosan nyitott volt. Mutatja az a tény is, hogy egy időben az ENSZ kulturális ügyintézőjeként tevékenykedett. A híres festő 1929-ben született Pápán és 1973-ban hunyt el Párizsban. Halálának 30. évfordulóján elékeztünk rá. Tehetséges, ismert zenész családból származott. Édesapja ügyes brácsás volt, aki négy fivérével a város rangos vendéglátóiban muzsikált. Iskolába több helyen járt, de a leghosszabb tanulmányi időt a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában töltötte. Festészetbeli tudása korán megmutatkozott, szaktanárai révén kapott ösztönzést, útravalót további fejlődéséhez. A polgáriban Bíró Károly, a gimnáziumban­­ Tóth Sándor festőművészek tanították. A többgyermekes család nehéz anyagi helyzetére tekintettel szinte önmagát eltartva, környezete jóindulatára támaszkodva nagy szorgalommal és kitartással jutott előre. A szegedi főiskola elvégzése után rajztanárként működött Pápa környéki falvakban, köztük lugodon is. Az ötvenes évektől pápai festő társaival /Pl. Csehi Ottó, Orbán István, Virág Mihály/ nyaranta részt vett a bajai Rudnay Gyula által vezetett művésztelep kurzusain. Mivel a szabad festői pálya vonzotta, ezért felvételizett és felvételt nyert a Budapesti Képzőmű­vészeti Főiskolára. Tanulmányait megszakítva 1956-ban elhagyta az országot. Amerikába kerülve először Kentben tanult, majd Bostonban ösztöndíjasként szerzett diplomát. Az érzékeny lelkületű festő nehezen illeszkedett élete folyamán tanuló- és más közösségekbe, ezért változtatta gyakran helyeit. Birkás Béla: Önarckép Birkás Béla: Kompozíció akvarell

Next