Parlando, 1983 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1983 / 1. szám

TARTALOM A 25. évfolyam elé .................................................................................................................... 1 Pintér Emőke: 30 éves a falusi zeneoktatás .................................................................... 5 Kovács Győző: Kortárs magyar zenei tanfolyam, Debrecen ’82 ........................... 9 Korb Géza: Fafúvós továbbképzés .................................................................................... 13 Körber Tivadar: Nyírbátor — hatodszor ........................................................................ 15 Tusa Erzsébet: Tetszett — nem tetszett — Bristolban ............................................... 19 Könyvekről — kottákról Homolya István: Bakfark (Fittler Katalin) .................................................................. 21 Schwindt: Illustrierte Geigenübungen (dr. Szende Ottó) ................................... 23 Bárdos Lajos: Hangzatgyakorló II. könyv (Avarné Nemes Zsuzsa) ................... 24 Olvastuk.............................................■............................................................................................. 24 Krónika ........................................................................................................................................ 25 Tartalomjegyzék 1982/1—12....................................................................................................... 27 A Zeneműkiadó újdonságairól ............................................................................................ 30 Pályázati felhívás .................................................................................................................... 31 Előfizető „toborzó” ..................................................................................................................... 32 PARLANDO a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének Zenepedagógiai folyóirata. Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: SZATMÁRI LÁSZLÓ Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó 1139 Budapest XIII., Váci út 73. Telefon: 497-950 Levélcím: 1553 Budapest Pf.: 43. Felelős kiadó: dr. Jandek Géza igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 66.— Ft. ISSN 0133—2767 A Parlando szerkesztő bizottsága: Felelős szerkesztő: Szatmári László. Szerkesztő: Zelinka Tamás. A szerkesztő bizottság tagjai: Barta Péter, Cziglényi László, Czövek Erna, Dobray István, Fasang Árpád, Kalmár Márton, Keuler Jenő, Kontra István, Körber Tivadar, Laczó Zoltán, Papp László, Péter Miklós, Szebenyi János, Szesztay Zsolt, Tibold Iván, Till Ottó, Turcsányi Emil, Váczi Károly, Weninger Richárd. 82.1355 Ságvári Nyomda, Budapest Fm„ Váci út 73. — Felelős vezető: Gajda László igazgató

Next