Parnasszus, 2002 (8. évfolyam, 1-4. szám)

2002-03-01 / 1. szám

Tartalom ;Abjí „Létfene” Tandori Dezső: Még egy „kafka” (Létköltészeti lóesszé)...............................3 Fodor Ákos: 5 táv­irat Tímár Gyögynek, a Parnasszusra; Hálaérzet; Intelem; Harmonikus viszony, J. A.-parafrázis - tehetősebbek számára; Donna Giovanna; 8. Képzeletből rekonstruált ógörög játékszer; Páris gróf komor arccal ácsorog R. & J. temetésén; A tökéletes fedőnév; M. füstölög.............................................................7 Tímár György: Hat haiku; Egy mellőzése; Helyhatározók; Igék ......... 10 Keszthelyi Rezső: Védi lume; Mondat; Hószínek; Ábra........................ 12 Körössi P. József: Megint a papír; Feleségek, szeretők, özvegyek; Negyvenhatéves koromban; Elküldtük ............................................... 14 Molnár Miklós: Ha negyvenéves; Ha ötvenéves...................................... 18 Bálla D. Károly: Sza­vakkal alvó ................................................................ 19 Lassi Nummi: Egészen közönséges este (Szopori Nagy Lajos fordítása)..........................................................................21 Rónay László: „Aranyat fújt az Isten szívemre” A 20. század spirituális lírájából I. (tanulmány)..........................................................25 Mezei András: Bábel tornyának hamujában..............................................40 Sebeök János: Létfene-terror (esszé) ...........................................................46 Sebök Éva: Élet-sokk; Korfordulók; Korrózió............................................48 Vass Tibor: Séta lapok (­-esszé)....................................................................49 „A TÖRTÉNÉS HA RITKA IS, KONCENTRÁLT” Vörös István: Ahol az írás hömpölyög. Követni valamit a mondható határáig..................................................................................52 Filip Tamás: Történet; Amherst......................................................................54 Lackfi János: Hunyorgó porcelán; Fegyvertelen fenyegetés ...............56 Szauer Ágoston: Kívül a városon; Történések; Leképezés .....................58 Végh Attila: Írástudók árvulása; Telik; Állati jogok nyilatkozata.....60 Petőcz András: Kikapós istenek; Részeg istenek; egy hajléktalan vallomása........................................................................62 Bagó László: a csonka gép, kicsomagol; vadászat kihalt macskafajokra..............................................................................................66 Lengyel Tamás: Kong gyermekkora ..............................................................69 Antal Balázs: Kincskereső: Tiltott mozgás ................................................70 Dukay Nagy Ádám: Lektűr ................................................................................72 Gyukics Gábor: Burok ......................................................................................74 Tomaji Attila: Gangversek .............................................................................75 Zsille Gábor: Belgiumba utazom; Köd........................................................77 Tolvaj Zoltán: Az üveg és a fény; A lírai tárgy .......................................79 Oravecz Péter: Homme sweet homme ........................................................81 Szentmártoni János: Kávé a Móriczon; Szerda? .......................................83 Kulicz Gábor: Kezdet; Lánc................ 86 Rózsássy Barbara: Nemlétem ritmusa.............................. 88 PARNASSZUS 1

Next