Parnasszus, 2007 (13. évfolyam, 1-4. szám)

2007-03-01 / 1. szám

Centrum Még a legtöbbre tartott kortársaink is csak ritkán állhatnak egyszerre több ol­dalról megvilágított porondra. A Centrumba kerülő alkotókkal készülő beszél­getések, az ezekhez kapcsolódó új verseik, illetve az alkalmankénti három-négy tanulmány azonban épp arra ad garanciát, hogy a vendégül látott költő, az inter­­júkésztő, illetve a tanulmányok és esszék szerzői, akik között, reményeink szerint irodalomtörténészek, kritikusok és költők, pályatársak egyaránt megtalálhatók lesznek, a nézőpontok és a beszédmódok természetes sokfélesége miatt minden alkalommal több oldalról, más-más problémákat körüljárva világítják meg a kérdéses életművet. Ez pedig jó alkalmat kínál az olvasónak arra, hogy egy szok­ványos kritikai találkozásnál sokkal mélyebben ismerhesse meg az adott szerzőt, avagy az itt felbukkanó érvek és információk hatására átértékelhesse korábbi ismereteit és álláspontját. Tudjuk, hogy már a közeljövő irodalmisága is leértékelhet ma sokra tartott, és felemelhet ma kevesebb figyelmet kapó alkotókat, ahogy azt is tudjuk, hogy e megjósolhatatlan kimenetelű folyamatnak mi is inkább csak részesei, mintsem alakítói lehetünk. Mégis bízunk abban, hogy a Centrum rovatban megjelenő írásokkal hozzá tudunk járulni egy-egy alakuló életmű rangjának megszilárdí­tásához vagy épp megemeléséhez, de még inkább: egy-egy konkrét szöveg jobb megértéséhez. Redivivus Az újraolvasás szükségessége ma már a kritika közhelye - mégis ritkán találko­zunk a klasszikusok életművét övező pezsgő vitákkal. Ehelyett azt látjuk, hogy a tankönyvekbe zárt költői arcok mozdulatlansága taszítóan hat, a csak egyfor­mán értelmezhető szövegek pedig végső soron unalmasak, azaz olvashatatlanok. Redivivus, azaz újraélesztés címen elinduló sorozatunk célja viszont éppen az, hogy a széles körben ismert és elismert, mégis egyre inkább háttérbe szoruló, már lezárult életműveket olyan új szempontokkal szembesítse, melyek választ igénylő kérdésekként működhetnek a későbbiekben is. Az adott szerzőnek elköte­lezett professzorok mellett a témában már elmélyült fiatal kutatókat is arra kér­jük, hogy írásaikban mutassanak rá a megszólíthatatlannak tartott életművek­nek a felismerés örömét rejtő, a szövegértelmezés várakozó izgalmával kecsegtető részeire, vizsgáljanak korábban esetleg érdektelennek vagy tabunak minősített kérdéseket. Reményeink szerint a megszülető szövegek a költészetet kedvelők szé­les táborát tudják majd megszólítani, elgondolkoztatni és újra, vagy még inkább a tárgyalt alkotók felé fordítani. (A szerkesztők)

Next