Parnasszus, 2017 (23. évfolyam, 1-4. szám)

2017-03-01 / 1. szám

■ 2017 TAVASZ XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM költészeti folyóirat ■ REDIVIVUS - 120 éve született SINKA ISTVÁN ELSŐ KÖZLÉS: Sinka István korai, kiadatlan versei Kiadatlan levelezéséből, 1953-1960 Részletek a Büntetések könyve című, eddig ismeretlen verseskönyvéből Keresem ősöm udvarát - SINKA ZOLTÁN írása édesapjáról TORNAI JÓZSEF: Sinka István költészete ma ÁGH ISTVÁN: Az én örök Sinka versem JÁNOSI ZOLTÁN: Sinka archaikus poétikájáról POMOGÁTS BÉLA a balladahagyományról BÍRÓ-BALOGH TAMÁS: Sinka István 67 dedikációja ■ MEDVIGY ENDRE négytételes, nagy tanulmánya a „balladás fekete bojtár”-ról, és Sinka Istvánnak a Magyar Hatodosok Társaságában, illetve a Magyar Közösségben betöltött szerepéről ■ IANCU LAURA, KABDEBÓ LÓRÁNT, LÉKA GÉZA, PÓSA ZOLTÁN és VASADI PÉTER esszéje ■ FALUSI MÁRTON, KISS BENEDEK, SZALAI ZSOLT, TAMÁS MENYHÉRT és VÖRÖS ISTVÁN emlékverse

Next