Parnasszus - Repertórium 1995-2020, 2020

Repertórium­­ ’adattár, címjegy­zék, műjegyzék, név- és tárgymu­tató’. A latin szó tulajdonképpeni jelentése leltár és visszakereső. Az egyetlen magyar költészeti folyóirat, a Parnasszus 1995 és 2020 között megjelent összes lap­számának feldolgozása, a keres­hetőség-kutathatóság praktikus szempontjait elsődlegesen szem előtt tartva, műfaji bontásban, azaz versek, versfordítások, in­terjúk, esszék és tanulmányok; a műfajokon belül a szerzők, a végén névmutatóval kiegészítve, ahol az összes szerző neve egy­szerű ábécé-rendben szerepel. A teljesség kedvéért idetartozik, hogy készült lapszámmutató is, ahol az egyes lapszámok tartalma oldal szerinti sorrendbe rendez­ve jelenik meg; ezt teljes egészé­ben a folyóirat internetes oldalán jelentetjük meg. Repertóriumunk a Parnasszus fo­lyóirat fennállásának 25. évfordu­lójára, 2020. október 10-re jelenik meg. Turczi István alapító-főszerkesztő

Next