Pásztortűz, 1922 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1922-01-08 / 1. szám

Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Részv.­Társ. Cluj—Kolozsvárt, Piata Unirii (volt Mátyás Király tér) 7. szám. Alaptőkéje: 16,000.000 lel. Tartalékok circa: 15,000.000 lel. Fiókjai: Désen, Dicsőszentmártonban és Gyulafehérváron. Affiliált intézetei: a Tordaaranyosvármegyei Takarékpénztár r.-t. és Bognár és Szántó Kereskedelmi részvénytársaság. qjqsiqssqsiqsi Áruraktárai a vasúti állomás mellett, rarararara Bárdos Jenőnél Főtéri Kolozsvár legelőkelőbb női divat­áruháza az­­ „Au Bon Gont“ " Tollettek, párizsi és bukaresti lerakata kabátok, Selymek és Szövetek. X Megjelent az , | ELLENZEK |& ^ 1922* évi naptara. Ara 12 le). & Kapható a kiadóhivatalban (Státus palota) és minden tőzsdében. Legjutányosabb árban eszközöl óra és ékszerjavitásokat SZATMÁRI H. — órás és ékszerész — Str. Regina Maria (Deák F.­u.) 46. Bpfinwald és Steiner női divat különlegességek áruháza Cluj (Kolozsvár) Piata Unirii 12. sz. o . (ezelőtt Mátyás király-tér) o o Szolid kiszolgálás, cm Szabott árak­­ra Igazi mestermű, ítS'.1""1"'*1 ruhi" ,este­k és Kolozsvárt, Dézsma-utca 5. Deák Ferenc-u. 7. Wesselényi M.­u. 25. Buzetzkó utóda F. KUCK: Szövet, vászon és rövidáru raktár, Kolozsvár. 6464 Calea Regele Ferdinand Nr. 2. rora

Next