Pedagógiai Szemle, 1952 (2. évfolyam, 3-6. szám)

1952-05-01 / 3. szám

A TARTALOMBÓL: V* , C TÖRÖRÚ MAGDA. . . IRODALOMTANÍTÁSUNK HELYZETE ÉS FELADATAI A NEVELÉS MINT TÁRSADALMI JELENSÉG SAJÁTOSSÁGAIRA VONATKOZÓ VITA ÖSSZE­FOGLALÁSA ORLOV: A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS EGYES KÉRDÉSEI SZTÁLINNAK AZ ALAPRA ÉS FELÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ TANÍTÁSA MEGVILÁGÍTÁSÁBAN II. ÉVFOLYAM 1952. MÁJ.-JÚN. A KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TUDOMÁNYOS PEDAGÓGIAI FOLYÓIRATA PED. SZLE.­­ II. ÉVF. 3. SZ. 193—288. OLD. BUDAPEST, 1952. MÁJ.-JUN.

Next