Pedagógiai Szemle, 1969. július-december (19. évfolyam, 7-12. szám)

1969 / 7-8. szám

A TARTALOMBÓL: Szarka József: Az V. Nevelésügyi Kongresszus tézi­sei. — Hermann Alice: Az óvodai oktatás didaktiká­jához: a motiváció. — Mérei Ferenc: A szociometria módszerei és jelenségvilága. — Az SzKP KB irányel­vei a Szovjetunió Neveléstudományi Akadémiájának munkájáról. — Temesi Alfréd: Az afrikai iskola né­hány problémája. — Csonka József: Az ausztrál kö­zépiskola. — Varga Károly: Táncdalőrület, vagy ...? XIX.ÉVF. 19­6­9

Next