Pedagógiai Szemle, 1970. július-december (20. évfolyam, 7-12. szám)

1970 / 7-8. szám

3 \ N­­ 5 г^Л 4 Щ • щ ! Ii A TARTALOMBÓL: Az ifjúságpolitika új vonásai. — Báthory Zoltán: Tu­­dásszint-f­elmér­és. — Róna Borbála: A pedagógiai munka pszichohigiénés problémái. — A Nevelés Egye­temes Évének Közleményeiből (Körmöczi László). — Illés Lajosné: Új pedagógiai áramlatok a világban. — Diákparlament, 1970 (Salamon Zoltánná—Zrinszky László). — Ifjúságkutatás és pszichológia (Szilágyi Vilmos). XX. ÉVF. 19­7­0

Next