Pedagógiai Szemle, 1971. január-június (21. évfolyam, 1-6. szám)

1971 / 1. szám

U_ i. ■ -H­ I' uJ I Ы I uj щ.ъял t~ I z| Ol H UJ a. ■ ; u со О Н 00 ■ СС О |Э­­| A TARTALOMBÓL: „A szocializmus az emberért van.” — Ágoston György: Az esztétikai nevelés marxista fogalmához. — Garami Károly: Oktatási módszerek pedagógiai haté­konyságának vizsgálata a kémia tanításában. — Föl­des Éva: Emlékezés Maria Montessorira. — György Júlia: Nehezen nevelhető gyermekek az iskolában. — Havas Ottóné: Pályaválasztás és ifjúságkutatás. XXI.ÉVE 19­7­1

Next