Pedagógiai Szemle, 1972. január-június (22. évfolyam, 1-6. szám)

1972 / 1. szám

v; ШЯ 0^1 uu I I— 1 t'::;N ui 1 N I '1X1 ■hl z |\‡-у, ·^н О Ш* ;v:: 0 i tu I . ^ 0.1 I-O I Л; " =•■ 01 Ж ы I со км г.г I °| Nil / ρ |:-|Щ A TARTALOMBÓL Markója Imre: Törvény az ifjúságról. — Az 1971. évi IV. törvény az ifjúságról. — Petrikás Árpád: Az is­kolaközösség nevelőmunkájának fejlesztési vonalai­ról. — Lewin, A.: A nevelés általános és iskolán belüli rendszere. — Tantervelméleti tanulmányok (Horváth József, Varga Lajos). — Fehér Ferencné: A fakultatív oktatás rendszere a Szovjetunióban. — Tantervelmé­leti művek. ХХИ. ÉVF. 19­7­2 .

Next