Pedagógiai Szemle, 1972. július-december (22. évfolyam, 7-12. szám)

1972 / 7-8. szám

5­5­1? • я ■ K­I A TARTALOMBÓL ч Róna Borbála és munkatársai: A pedagógiai vezetés hatása a tanulók teljesítménydiszpozíciójának alaku­lására első osztályos napköziben. — Kiss László: Né­hány helyzetelemzés a napközis pedagógia köréből. — Charta a könyvért (UNESCO) — Sándor György: A televízió és a család — Ortutay Zsuzsa: „Családi nevelési hagyományok” — Szekeres Józsefné: A ta­nulói teljesítményt befolyásoló néhány tényező okta­táslélektani vizsgálata.­ ­ M­TI'?£r ’J 1781 I

Next