Pedagógiai Szemle, 1974. július-december (24. évfolyam, 7-12. szám)

1974-07-01 / 7-8. szám

XXIV. évfolyam * 7—8. szám * Tartalom TANULMÁNYOK Gosztonyi János: Az oktatás korszerűsítésének tapasztalatai — további tervek, fel­adatok .............................................................................................................. 581 • Xantus Gyuláné: Alsó tagozati tantárgycsoportos kísérlet terve .................................... 599 Bábosik István—M. Nádasi Mária: A közvetett ráhatás különböző módjainak alkalmazása a csoport­­___________munkában—m—m—rr^—rr:—гг:—гг:—гг:—m ~ ГП ~ ГГ ........... 609 Gálné Nagy Olga: A közösségi viszonyok szabályozása — a közösségi aktivitás fejlő­dése .............................................................................................................. 618 Szabadi Ilona: Az olvasóvá nevelés előzményei az óvodában .................................... 625 Bánó István: Teljesebb esztétikai nevelést az iskolai idegennyel­v-oktatásban ... 039 Bodnár Gábor—Nagy Sándor: Úszásoktatási kísérlet Budapest XI. kerületében................................. 648 Vass János: A cigánytanulók oktatásának néhány kérdése ................................. 659 Vincze László: Tessedik Sámuel Olvasókönyve................................................................ 669 Kelemen Elemér: A népoktatás kérdése a „Somogy” című lapban a kiegyezés idősza­kában .............................................................................................................. 684 Nagy Tamás: A testnevelés tantárgyi jellegének kialakulása hazánkban az első elemi iskolai tanterv tükrében................................................................ 694 Salamon Zoltán: A középiskolások iskolai-közéleti tevékenységének vizsgálata szabad­idő-karakterisztikájuk tükrében................................................................ 703 Mihály Ottó: A pedagógiai célelmélet nevelésfilozófiai alapproblémái.................. 714 577 1974. júl.—aug.

Next