Pedagógiai Szemle, 1974. július-december (24. évfolyam, 7-12. szám)

1974-07-01 / 7-8. szám

SZEMLE Faludi Kinga: A közoktatás rendszere Kubában ......................................................... 721 Daróczy Sándor: Társadalmi-politikai nevelés középiskolás korban (Papp István) 727 Nagy Katalin: Igazságos, becsületes, bátor (Juhász Ferenc) .......... 729 Búzás László: A csoportmunka (Fábián Zoltán).................................. 731 Szolnok megye pedagógiai kiadványairól (Lénárd­ Ferenc) .......... 733 Előadások a pedagógiai kutatások módszereiről. Szerk.: Kaszvin, G. A. (Szoboszlay Miklós) ......................................................................... 735 Az iskola szociológiai problémái. Szerk.: Ferge Zsuzsa—Háber Ju­dit (Kronstein Gábor) ................................................................................ 737 A nevelés korszerűsítése, a technológia és az általános nevelés kér­dései a „Prospects” hasábjain (Majzik Lászlóné).................................. 738 Külföldi pedagógiai folyóiratokból (Oktatáspolitika, iskolareform, a neveléstudományi kutatás kérdései) .................................................... 742 KRÓNIKA Huszonöt éves az állami tankönyvkiadás (Petró András).................. 751 A Magyar Pedagógiai Társaság életéből (Az MPT Heves—Nógrád és Vas—Zala megyei tagozata; Hírek) .................................................... 757 Az Országos Pedagógiai Intézet életéből (Kitüntetések; A világné­zetünk alapjai tantárgy szakfelügyelőinek tanácskozása; A korrek­ciós osztályok megyei felelőseinek tanfolyama; Tanácskozás az osz­tályozás nélküli tanítási kísérletről; Tanévelőkészítő tanácskozás, Hírek) ............................................................................................................... 760 IDEGEN NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK Szerkesztő bizottságunk tagjai DALY LENKE * FÁBIÁN ZOLTÁN KELEMEN ELEMÉR # NAGY KATALIN VARGA LAJOS C ZHINSZKY LÁSZLÓ

Next