Pedagógiai Szemle, 1987. január-június (37. évfolyam, 1-6. szám)

1987-01-01 / 1. szám

Mátrai Zsuzsa: Egy iskolai modellkísérlet — és ami mögötte van ... 4 303 Mihály Ottó—Lonn­ánd Ferenc—Trencsényi László—Vajó Péter: A tanulóifjúság nevelésének néhány kérdése ................................ 2­99 Molnár Mária: Páros munka a­­tanítási órán....................................... 7—8 685 Nagy József—Gubán Gyula: A rendszerezési képesség kialakulása és fejlesztése ................................................................................... 11 1108 Nagy Sándor: A gimnazisták fizikai teljesítőképességének változása — 1975—1984 — 7—8 694 Porkoláb Lajos—Tornai Éva—Forrás Tamás—Szőke Katalin: A szellemi terhelés hatása a kisiskolások pszichofiziológiai állapo­tára 3 211 Rókusfalvy Pál: A testnevelő tanári pálya és szerep megítélésének néhány ellentmondása ............................................................. 6 568 Steinerné Molnár Judit—Fazekas Erika: Miért veszíti el az orosz nyelv a vonzerejét a tanítás során?............................................... 11 1133 Szebenyi Péter: Az általánosan képző intézmények felügyelete a Szovjetunióban 10 1023 Szőke Katalin—Forrás Tamás—Tornai Éva—Porkoláb Lajos: A szel­lemi terhelés­­hatása a kisiskolások pszichofiziológiai állapotára 3 211 Tornai Éva—Forrás Tamás—Porkoláb Lajos—Szőke Katalin: A szel­lemi terhelés hatása a kisiskolások pszichofiziológiai állapotára 3 211 Tóth Lajos: A jugoszláv oktatásügy négy évtizedes fejlődése és fej­lesztésének lehetőségei ................................................................. 5 460 Tóth Sándorné: A japán oktatási­­rendszer mint a gazdasági csoda hajtóereje 11 1140 N. Tóth Zsuzsa—Dörnyei Zoltán: Megméretett... — A magyar ál­lami nyelvvizsgarendszer áttekintése ....................................... 11 1119 Trencsényi László—Loránd Ferenc—Mihály Ottó—Vajó Péter: A tanulóifjúság nevelésének néhány kérdése ................................ 2 99 Vajó Péter—Loránd Ferenc—Mihály Ottó—Trencsényi László: A tanulóifjúság nevelésének néhány kérdése ................................ 2 99 Varga László: Egy osztály rejtett életéről ....................................... 9 854 Vidákovich Tibor: A logikai műveleti képességek fejlesztése: fel­adatok és lehetőségek ..................................................................... 10 1038 Zátonyi Sándor: Különbségek a fiúk és a lányok eredményeiben a számításos fizikai feladatok megoldásában ................................ 6 562 Závodszky Géza: Modellalkotás, tankönyvkészítés ......................... 6 553 Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés...................................................... 12 1208 MV

Next