Pedagógiai Szemle, 1987. január-június (37. évfolyam, 1-6. szám)

1987-01-01 / 1. szám

NEVELÉSTÖRTÉNET Burchard Erzsébet: Visszaemlékezéseim Montessori-módszerű ma­gánóvodámra és magán-„népiskolámra” ................................. 12Felkai László: Pauler Tivadar, a közoktatásügyi miniszter .......... 1 Felkai László: Wlassics Gyula minisztersége........................................ 9 Mészáros István: Pázmány Péter, a közoktatás-politikus .......... 5 Szabó Béla: Magyar orvosok a testkultúra népszerűsítéséért a XIX. század elején .............................................................................7—8 Széchy Éva: Október pedagógiája ..................................................... 10 1187 50 867 441 712 995 ÚTKERESÉSEK AZ ISKOLAPSZICHOLÓGIÁBAN Összeállította: Gerő Zsuzsa—Horányi Annabella—Járó Katalin— Kósáné Ormai Vera B. Aczél Anna—Darvas Ágnes: Az iskolapszichológus: új tényező a szocializációs zavarok felismerésében ........................................ 9 Tarlai Róbert—Torma Kálmán: Egy iskolai szervezetfejlesztési ta­pasztalat 9 Bass László: Az iskolapszichológus: új tényező az általános iskolai szelekció mechanizmusában ...................................................... 9 Benke Csilla: Az iskolai predeviáns megnyilvánulások pszichológiai hátterének megismerése .............................................................. 9 Darvas Ágnes—B. Aczél Anna: Az iskolapszichológus: új tényező a szocializációs zavaraik felismerésében ....................................... 9 Dehelán Sándorné—Polgár Zsuzsa: Folyamatos pályaválasztás-elő­készítés egy kiscsoportos személyiségfejlesztő módszerrel ... 9 G. Donáth Blanka: Hogyan hat a pedagógusok elvárása a pszicholó­gus munkájára? 9 Elöljáróban 9 Gádor Anna: Iskolapszichológusi tapasztalatok egy budapesti szak­középiskolában ............................................................................ 9 Hevesi Katalin—Tardos Anna: A pszichológus szerepe a gyerekek­kel foglalkozó nevelők támogatásában ....................................... 9 Hirsch Margit: Az iskolai és családi nevelés összehangolásáról az első iskolaévben ............................................. 9 Horányi Annabella—Kósáné Ormai Vera—Radnóti Em­őské: Az isko­lapszichológus és a nevelési tanácsadó együttműködése.......... 9 Horváth-Szabó Katalin: Az iskolapszichológus feladata a tehetség­kiválasztásban ............................................................................ 9 Hűvös Imréné: Együttműködés a pedagógusokkal — már az óvo­dában .................... 9 946 964 935 949 946 960 913 889 927 903 912 lap 954 903 V

Next