Pedagógiai Szemle, 1990. július-december (40. évfolyam, 7-12. szám)

1990-07-01 / 7-8. szám

I .« ■ _ ^ Pedagógiai Szemle •• »V- 4.: Г , r . A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke: BENKŐ LORÁND Felelős szerkesztő: BALOGH LÁSZLÓ * Szerkesztőség: Budapest, XI., Villá­nyi u. 11—13. 1114. Telefon: 166-6300/15/16/17 Szerkesztőségi fogadónapok: hétfő, szerda, péntek * Kiadja az Országos Pedagógiai Intézet Budapest, VIII., Berzsenyi Dániel u. 6. 1087 A kiadásért felelős: dr. Benedek András főigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hírlapkézbesítő posta­­hivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR, Budapest XIII., Lehel u. 10/a. 1900), közvetlenül vagy postautalványon, valamint át­utalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámlára. Előfize­tési díj fél évre 120 Ft, egész évre 240 Ft. Megjelenik havonként. ISSN 0031—3785 90­3529 Sylvester J. Ny., Szombathely Felelős vezető: Hanuszek в lg ■igaa.gate' Számunk szerzői: dr. Bajkó Mátyás egyetemi docens (KLTE, Debrecen) dr. Bodó László egyetemi tanár (Zrínyi Katonai Akadémia, вр.) Bóna Zoltán református lelkész (Dunavarsány) Eszenyi Miklós könyvtáros (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház-Rendelőintézet Központi Orvosi Könyvtár, Miskolc) ifj. dr. Fedor István alorvos (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház-Rendelőintézet, Miskolc) Fenyő D. György tanár (Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Bp.) Gyapay Gábor igazgató (Fasori Evangélikus Gimnázium, BP.) dr. Horváth Szabó Katalin pszichológus (OI, Bp.) dr. Honffy Pál főszerkesztő (Tankönyvkiadó Vállalat, Bp.) Hosszú Gyula tanár (Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Bp.) Kiss Károly tudományos főmunkatárs (MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Bp.) dr. Krisztián Béla egyetemi adjunktus (JPTE Humán Fejlesztési Tudományok Intézete, Pécs) Mezei Károly szerkesztő (Magyar Rádió) Sáska Géza, az OPI tudományos munkatársa Lawrence Lenesh, a Colorado Egyetem nyugalmazott közgazdászprofesszora (USA) dr. Schüttler Tamás szerkesztő (Pedagógiai Szemle, Bp.) Szabó Ildikó pszichológus (Bp.) Szekszárdi Ferencné dr., az­ OPI tudományos munkatársa Szeszler Anna igazgató (Zsidó Közösségi Iskola, Bp.) Szunyogh Szabolcs szerkesztő (Magyar Rádió) Takács Géza kritikus, diákotthon-vezető (Bp.) dr. Takács György jogügyi szakértő (SZOT, Bp.) dr. Tóth Béláné főiskolai tanár (Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, Bp.) Trencsényi Borbála tanár (Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Bp.) dr. Trencsényi László, az OPI tudományos főmunkatársa dr. Várhegyi György szociológus (OI, Bp.) dr. Veszprémi László igazgató (JGYTF 1. sz. Gyakorlóiskola, Szeged) Szerkesztőségi munkatársak: Lukács Judit, Majzik Lászlóné, Schüttler Tamás , Star 90 UG5' VARPALOTA

Next