Szénanátha, 1994 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1994-02-10 / 1-2. szám

Elektronikus levelezés számítógép hálózaton (2. oldal) Tanári tízparancsolat (14. oldal) Az előttünk járókról (16. oldal) Hogyan ünnepeltek a külföldi diákok (14. oldal) Pinceklub műsor (16. oldal) melléklet Gödöllő Város önkormányzatáról (3-6; 11-13. oldal)­ ­_______________________, melléklet ^ Előadások az agrárátalakulásról II. (7-10. oldal) Ismét új helyre költözött a Széna­nátha szerkesztősége. Nem lesz könnyű dolga, aki meg akarja talál­ni. Sokak szerint előnye is van az eldugott helynek, amit azonban egy szerkesztőség aligha fogadhat öröm­mel. Aki mégis megkísérli meglátogatni, azok számára a "nyomkeresés" a könyvtár hátsó bejáratánál, az Állattani Tanszék rovartani gya­korlójánál kezdődik. Ahol a lépcső kétfelé ágazik, az irattárhoz lefelé kell indulni egy emeletet. A könyv­tár hátsó bejáratánál (ami tudva­levőleg már nem könyvtár-bejárat) hármat kell csengetni*, s a látogató bebocsájtást nyerhet. * Egyetlen csengetésre az Irat­tár kezelőjét riasztják, há­romra a szerkesztőség tagjait, a többi variációval a könyvtár olvasóit zavarják.

Next