Pesti Hírlap, 1940. július (62. évfolyam, 147-172. szám)

1940-07-31 / 172. szám

Mit követeltek 191­­-ban N­émetor­szágtól 1918 november 11-én a győz­tesek olyan békét akartak, amely nemcsak bosszúvágyukat elégíti ki, hanem elveszi Németország, Magyarország és Bulgária min­den életlehetőségét. Az 1918-as fegyverszüneti feltételek értelmé­ben a német hadiflottát teljesen ki kellett szolgáltatni a szövetsé­geseknek. Valamennyi búvárna­­szádot, hat páncélcirkálót, tíz sorhajót, nyolc kisebb cirkálót és ötven legújabb típusú torpedó­rombolót kellett haladéktalanul átengedni a győzteseknek. A né­met flotta megmaradt részét a semlegesek vagy a szövetségesek kikötőjében ellenőrzés alá vették. Ugyancsak azonnal át kellett adni kétezer repülőgépet is. A később Versaillesban létrejött békeszerződés még arra is kény­­szerítette Németországot, hogy maga pusztítsa el megmaradt légihaderejét és békés polgári gépeit. Súlyos csapást jelentett a Né­met Birodalomnak a tüzérség és páncélos egységeinek elvétele. A hatalmas betontörő ágyúk, a negyvenkettes mozsarak, a „Ber­ták“, mind a szövetségesek ke­zére kerültek. A német hadse­regnek ötezer nehézágyúját, hu­szonötezer géppuskáját, három­ezer aknavetőjét kellett átadni. Egyúttal az összes harcikocsikat meg kellett semmisíteni: ötezer kifogástalan, üzemképes állapotban levő gőzmozdonyt, százötvenezer vasúti kocsit, több mint félmillió mezőgazdasági gé­pet, gézeket, cséplő-, vető-, arató­gépet, koronát szállítottak Fran­ciaországnak. 1919-ben a legyőzött birodalom nem az építő, hanem romboló műhelyek színtere volt. A gyá­rakban és a nagy üzemekben a munkások repülőgépeket, harci­kocsikat, automobilokat zúztak ezer és ezer darabra. A repülő­­gépgyárakban repülőgéppropelle­reket, törzseket, szárnyakat ezer­számra fűrészelték szét és aprí­tották fel. Más üzemek viszont éjjel-nappal dolgoztak, javítottak, hogy az átadásra készített moz­donyokat, hadieszközöket kifogás­talan állapotban adják át. Az itt bemutatott képsorozat a múlté, a történelemé. 1919-ben készült fényképek ezek, a német hadsereg leszereléséről. K. L. A német repülőgépalkatrészek elpusztítása 1918-ban. A harckocsik megsemmisítése. A német hadihajók leszerelése. Alsó kép: hadirepülőgépek temetője. A helgolandi erődök lerombolása.

Next