Pesti Műsor, 1968. március (17. évfolyam, 9-13. szám)

1968-03-01 / 9. szám

Szerdán, 6-án H-bérlet, 8. előadás Kezdete 7. vége 19 előtt ARIADNE NAXOS SZIGETÉN Opera 1 felvonásban, előjátékkal Zenéjét szerezte: RICHARD STRAUSS (1864-1949) Szövegét Hugo von Hofmannsthal (1874— 1929) írta Fordította : Romhányi József. Rendezte, a díszleteket és jelmezeket tervezte: Makai Péter. Koreográfus: Radnai Éva Vezényel: LUKÁCS ERVIN AZ ELŐJÁTÉK SZEREPLŐI: Udvarmester Zenetanár . Komponista Tenorista Katonatiszt Táncmester Fodrász Zerbinetta Primadonna Harlekin Scaramuccio Truffaldin .... Brighella .... Lakáj ...................... AZ OPERA Ariadne . Bacchus Najád . Driád . . Echo . . Zerbinetta Harlekin Scaramuccio Truffaldin . Brighella • Kemény László Sebestyén Sándor Szőnyi Olga Tarnay Gyula Jánosi Rudolf Kishegyi Árpád Lux Géza Agay Karola Moldován Stefánia Turpinszky Béla Rozsos István fd. Galsay Ervin ifj. Littay Gyula Bogányi Ferenc SZEREPLŐI Moldován Stefánia Tarnay Gyula Zádorfalvy Margit Barlay Zsuzsa Koltay Valéria Aga:­ Karola Turpinszky Béla Rozsos István fh. Galsay Ervin ifj. Littay Gyula Előjáték: A gazdag bécsi úr házi­ szín­házában ünnepi előadásra készülnek. Erre az alkalomra egy fiatal komponista új művét az »Ariadne Naxos szigetén« c. operát mutatják be. A házigazda egy ko­médiás társulatot is szerződtet, akik majd az »Ariadne« előadásán elszunnyadt kö­zönséget fogják felvidítani, a »Kacér Zer­binetta és az ő négy szeretője« című rög­tönzött bohósággal. Az előadás kezdete előtt újabb üzenet érkezik a háziúrtól: tekintettel arra, hogy este 9 órakor tűzi­játék lesz, az operából húzzák ki a feles­leges részeket, mert az idő rövidsége miatt a két művet egyszerre kell előadni. A zeneszerző vadul tiltakozik az ötlet el­len, de a táncmester és a zenetanár meg­győzik arról, hogy még mindig jobb, ha műve ilyen körülmények között hangzik el, mint sohasem Közben a komédiás­társaság egyik tagja, Zerbinetta és a kom­ponista között őszinte, mély szerelmi szál szövődik. Az opera: A Théseus által hűtlenül el­hagyott Ariadne egy magányos szigeten ébred. Szerelmesére gondol és a halál hírnökei, Hermes istent várja, hogy a­ fá­radt lelkét az alvilágba vigye. Harlekin és Zerbinetta mindent megkísérel, hogy a szerencsétlen Ariadnet megvigasztalja, de hasztalan. Énekes, táncos jelenet követ­kezik, a „Kacér Zerbinetta és az ő négy szeretője” címen. Röviddel később az Ariadnet vigasztaló Najád, Driád és Echo jelentik, hogy a fiatal Bacchus ér­kezik a szigetre Ariadne abban a hiszem­­ben, hogy az alv­­ág meghallgatta fohá­szát és Hermest küldte el érte, hogy a halálba vigye, boldogan fogadja Bacchust. Egymásba szeretnek és Ariadne már nem akar meghalni így találja meg mindenki a maga boldogságát. PM Március 1­7-ig CARMEN Vasárnap, 3-án de. Goldmark-bérlet, 7. előadás “Kezdete 11, vége 2 előtt Szombaton, 2-án E-bérlet, 7. előadás BOHUS HANAK a bratiszlavai Nemzeti Színház művészének vendégfelléptével Kezdete 7. vége f All után ANYEGIN Lírai jelenetek 7 képben Zenéjét szerezte: # PJOTR ILJICS CSAJKOVSZKIJ (1840—1893) Szövegét írta: A. SZ. PUSKIN (1799- 1837). Fordította: Blum Tamás és Jakabfi István Rendezte: N.­­ Cz. Dombrovszkij. Díszlet: Oláh Gusztáv. Jelmez: Márk Tivadar. Koreográfia: V. I. Ponomarjov. Az énekkart betartotta : Pless László Vezényel: KORODY ANDRÁS Opera 4 felvonásban Zenéjét szerezte: GEORGES BIZET (1538—1875) Szövegét PROSPER MERIMEE (1803-1870) elbeszélése után írta: Henri Meilhac és Ludovic Halévy. Rendezte Mikó András. Díszlet: Forray Gábor. Jelmez Szeitz Gizella. Táncok: Pethő László. Az ének­kart betanította: Pless László Anyegin . Lenszkij , Tatjana . Olga Larina Filip jevna Gremin herceg Zareckij . Triquet . Kapitány Gulliot Bohus Hanák Udvardy Tibor Tortfai Éva Svéd Nóra Eszenyi Irma Szirmay Márta Ütő Endre Tóth László Jagasich Péter Bordás György Lux Tibor 1. felv.: Larina Tatjana beleszeret Anyeginbe, aki barátjával, Lenszkij köl­tővel vendégként érkezik Larináékhoz. Tatjána húga, a vidám Olga, Lenszkijt szereti Anyegin Tatjana leveléből meg­tudja, hogy a lány őt szereti, de úgy véli, hogy nem lenne belőle jó férj, s kéri, hogy feledje el őt. II. felv.: Estély Larináék házában, Anyegin unja a vi­déki környezetet, s haragszik Lenszkijre és udvarolni kezd Olgának. A két barát között emiatt szóváltás támad, amely­nek folytatása párbaj. Már kibékülné­nek, de félnek a társaság »véleményé­től«. Eldördül a pisztoly: Anyegin meg­ölte Lenszkijt. III. felv.: Anyegint az önvád ,száműzetésbe kergeti. Csak évek múlva tér vissza Szentpétervárra, s itt egy estélyen Tatjánát, mint Gremin her­ceg feleségét látja viszont. Anyeginben most fellobban a szerelem, de már ké­ső. Tatjana nem hagyja el férjét. Vezényel: LUKÁCS ERVIN Don José Esca­milio Remendado Dancaire Zuniga Morales . Carmen . Micaela Frasq­uita Mercedes . Szőnyi Ferenc . Faragó András . Külkey László . Bordás György . Mészáros Sándor . Széki Sándor . Szabó Anita .Raskó Magda . Koltay Valéria Elek Éva Szólót táncolnak: Bronecz Ilona, Peth­ő László, Jurkovits Mátyás, Hevesi Imre Történik Sevillában és környékén, a XIX. század elején I. felv . Carmennek megtetszik Don José tizedes és virággal, tánccal felhívja magára figyelmét. A tüzesvérű lány ösz­­szevesz egyik társnőjével, kést ránt elő s Zuniga hadnagy Don Josénak adja ki a parancsot, hogy kötözze meg Carment. Carmen táncával meghódítja a tizedest, aki szökni engedi. - II. felv.: Don Josét megbüntetik Carmen szökése miatt. A ti­zedes felkeresi Carment egy kocsmában. A lány ekkor már Escamillo torreádor­ba szerelmes, de mégis ráveszi Don Josét, hogy szökjék meg a katonaságtól. - III. felv.: Don José Carmen kedvéért csem­pész lesz, amikor itt megtudja, hogy a lány a torreádort szereti, késpárbajt vív vetélytársával. Carmen szétválasztja őket Don José régi szerelme. Micaela könyör­gésére otthagyja a csempészeket. - IV. felv.: A szevillai arénában bikaviadal kezdődik, bevonull Escamillo, a torreádor. Carment már csak a győztes torreádor érdekli. Don José leszúrja Carment Hétfőn, 4-én SZÜNNAP Vasárnap, 3-án este F-bérlet, 6. előadás Kezdete 7. vége 10 előtt DON PASQUALE Vígopera 3 felvonásban Szövegét írta és zenéjét szerezte: GAETANO DONIZETTI (1797—1848. Fordította: Fischer Sándor. Rendezte: Nádasdy Kálmán. Díszlet: Fülöp Zoltán. Jelmez: Márk Tivadar Vezényel: ERDÉLYI MIKLÓS Don Pasquale . . . Várhelyi Endre Ernesto......................Korondy György Malatesta .... Sebestyén Sándor Norina ..... Hankiss Ilona Jegyző ..... Karizs Béla 1. szolga......................Kővári Rich­árd 2. szolga ..... Klatzer Alajos 3. szolga . . . . . Lux Tibor Szakácsnő .... Ferenczi Vera I. felv.: Don Pasquale kitagadja uno­­ka­öccsét, Ernestót, mert nem hajlandó az általa kiszemelt gazdag lányt felesé­gül venni, hanem Noriát, a csinos öz­vegyet szereti. A fiatalok barátja, Mala­testa doktor ráveszi Norinát, hogy csel­ből menjen feleségül az öreghez és ve­­gye el a kedvét örökre a házasságtól. —» II. felv.: Norina mint Sofronia, egy áles­küvői szertartást rendezve, házasságra lép Don Pasqualéval. Ernesto azt hiszi, hogy Norina hűtlen lett hozzá és csak Malatesta akadályozza meg a botrányt. — III. felv.: Az ifjú asszony nagy költsé­gekbe veri öreg férjét, aki Malatestában fordul tanácsért. Malatesta azt tanácsolta, űzze el az asszonyt. A férj rajtakapja esti találkán feleségét Ernestóval és most már, hogy szabaduljon az asszony­tól, boldogan egyezik bele, hogy Ernesto felesége legyen. ________ Csütörtökön, 7-én Balett-bérlet, A-sorozat, 5. előadás Kezdete 7. vége 10 előtt HATTYÚK TAVA Balett 4 felvonásban Zenéjét szerezte: PJOTR ILJICS CSAJKOVSZKIJ Szövegét írta: Bergicsev és Gelczer. Ko­reográfiáját tervezte rendezte és betaní­totta: Aszaf Messzerer. Asszisztense: Horváth Margit. * Díszlet: Fülöp Zoltán. Jelmez: Márk Tivadar Vezényel FRATER GEDEON A herceg . . . Odette . . . . Odilia...................... A varázsló . . . A herceg anyja . Nevelő . . . . Pas de trois . . Udvari bolond . Ceremóniamester . Róna Viktor é­s Orosz Adél . Pethő László , Géczy Éva . Tóth László (Dévényi Edit . ( Boross Erzsébet (Sterbinszky László , Gessler György . Hodál Sándor Menyasszonyok : Vidinszky Mária, Som Gizella, Bánki Györgyi, Gombkötő Erzsé­bet. Három hattyú: Som Gizella, Szum­­rák Vera, Gombkötő Erzsébet. Négy kis­­hattyú: Kolozsvári Dóra, Kollár Eszter, Nagy Katalin, Dvorszky Erzsébet. Táncok a III. felvonásban: Spanyol tánc: Erdélyi Alice, Rácz Boriska, Nagy Zoltán, Fülöp Zoltán. Olasz tánc: Nagy Kató, Galántay Zsolt. Magyar tánc: Kiss Erika, Péter László. Mazurka : Orosz Klári, Anda Margit, Kiss László, Barkóczy Sándor. * A fiatal herceg a kastély felett elrepülő hattyúcsapat után rohan. Egy mély tónál íjjával célba veszi a legszebb hattyút, de az átváltozik ifjú leánnyá. Elmeséli, hogy ő Odette és a gonosz szellem varázsolta el A herceg meghívja a másnapi estély­re, mert feleségül akarja választani. —» Az estélyen a gonosz szellem jelenik, meg leányával , Odiliávall, aki Odette ha­sonmása. A megtévesztett herceg Odiliát kéri nőül. A Hattyúk tavának partján megtudja az Igazságot. Harcban legyőzi a gonosz szellemet és elnyeri Odettet.

Next