Pesti Műsor, 1969. október (18. évfolyam, 31-35. szám)

1969-10-03 / 31. szám

vát. A király meghalt, a trón örököse, Mal­colm Angliába szökött, így most a jóslat szerint Banquo családja kerülne a trón­ra. Macbeth orgyilkosokat bérel fel­, akik a vár felé közeledő Banquót meg­ölik, de fiának, Fleance-nak sikerül el­menekülnie. Macbeth, a király előtt Banquo szelle­me jelenik meg, s vádolja őt. A rémké­pektől megzavarodott királyt a boszor­kányok arra figyelmeztetik, hogy kerül­je Macduffot, aki tanúja volt gaztetté-é nek. Megszületik benne az elhatározás új merényletre, Macduff családjának ki­irtására. — Malcolm skót királyfi angol hadakkal hazájába érkezik, hogy bosz­­szút álljon a trónbitorlón. A birnami er­dőnél vívott csatában Macduff megöli Macbeth­et. Malcolm átveszi jogos örök­ségét. - 1 jüd28 MAGYAR ||| ÁLLAMI OPERAHÁZ Telefon s 120—126 Jegy pénztár nyitás­­-kor, ünnepnap de. 10—2~ig és du. 5—7-ig Pénteken, 3-án K-bérlet, 1. előadás VARGA PÁL operaházi tagságának 40 éves jubileuma alkalmából Kezdete 7, vége 10 után MACBETH Opera 4 felvonásban, 9 képben Zenéjét szerezte:GIUSEPPE VERDI Szövegét SHAKESPEARE drámája alap­ján Francesco Maria Piave írta, Fischer Sándor fordította. Rendezte: Mikó And­rás. A díszleteket Fülöp Zoltán, a jelmeze­ket Márk Tivadar tervezte. Az énekkart betanította: Press László Vezényel: VARGA PÁL Macbeth Radnay György Banque­t hadvezérei30^ 'József Lady Macbeth . . Macduff, skót nemes..................... Malcolm, Duncan fia • . • Egy hölgy . . . . Egy orvos . . . • Macbeth szolgája . Jelenések • . . • Mátyás Mária Pálos Imre Tarnay Gyula Laczó Ildikó Galsay Ervin Nagy Sándor | Varga András Szabó Anita Andor Éva A boszorkányok megjósolják Macbeth- nek, hogy Skócia királya lesz. A jóslat felszítja a skót vezér lelkében a gáttalan nagyravágyást. — Lady Macbeth lelkét is megmérgezi a gondolat, hogy király­né lehet. Duncan király vendégségbe ér­kezik Macbeth várába. A vezér, felesége unszolására, éjjel belopódzik a király szo­bájába s megöli őt. De a gyilkosság meg­szólaltatja benne a lelkiismeret vádló szar XVIII. ÉVF. 31. SZÁM -X- 1969. OKTÓBER 3—9-IG * ÁRA: 1,60 FT Szombaton, 4-én E-bérlet, 1. előadás Kezdete 7. vége Vill-kor kéri, eszközölje ki Arkel király beleegye­zését Mélisande-dal kötendő házasságá­hoz. Ha a válasz kedvező, adjon fény­jelet a várablakban. — 3. jel.: Mélisande idegenül érzi magát a rideg várkastély-?­ban. Geneviève, Pelléas és Golaud édes­anyja sétál az asszonnyal a várkertben. • (Folytatás a 2. oldalon) PELLÉAS ÉS MÉLISANDE Opera 5 felvonásban, 13 képben Szünet a 7. és 4. felvonás után. Zenéjét szerezte: CLAUDE ACHILLE DEBUSSY (1862—1918) Szövegét MAURICE MAETERLINCK (1882 1949) írta, Blum Tamás fordította. Ren­dezte: Mikó András. Díszletek: Forray Gábor, Jelmezek: Márk Tivadar Vezényel: BLUM TAMAS Pelléas­­ Arkel Palese Sándor Golaud / unokái Faragó András Arkel, Allemonde királya Utó Endre Geneviève, Pelléas és Golaud anyja Szabó Anita Mélisande . •­­ Sándor Judit A kis Yrnold, Golaud (ia­­ , Hankiss Ilona Egy orvos ■ 1 . Galsay Ervin * 1. felv.— 1. Jel: Golaud herceg vadá­szat közben rátalál egy erdei forrásnál a szép Mélisande-ra. — 2. jel.: Golaud levelet ír fivérének, Pelléasnak é s ebben EMBERT TEREMTENI ! A színészi önzetlensége avatja színész­­szé. Az embert akarja megmutatni, min­­den mellékes cél nélkül, az átélés rugója, nála nem holmi kicsinyes, köznapi szem­­pont, hanem az alkotás szent révülete, izgalmas és veszélyes isteni játék, em­bert teremteni a magunk képére. Darvas Szilárd MIT HOL TALÁL? Állami Operaház — — 1—3 Bábszínház — — — — 18-19 Bartók Gyermekszínház BÜ 19 Déryné Színház — — —— 19 Erkel Színház — — —*— 4—5 Fővárosi Operettszínház— 16—17 Irodalmi Színpad — —— 17 József Attila Színház —— 18 Kamara Varieté — —« 13 Katona József Színház —— 8-9 Kis Színpad — — — —3 Madách Kamara Színház— 13 Madách Színház —2 — ■* 12 Mikroszkóp Színpad —— 13 Moziműsor — — — —— 20 Nemzeti Színház — « 8-7 Pesti Színház — — — 13 Thália Színház — —— 14 Vígszínház — — — —110—— • • * S­LÁGERPARÁDÉ A CORVIN ÁRUHÁZ ÉTTERMÉBEN Fellépnek: Cena Pluss, Kürti Kia, Erdődy Kálmán, Harsányi Béla, Szepes Péter, Zona-József ■ Kísér : az ARTNER zenekar Finom ételek — Figyelmes kiszolgálás -hétfőn,este-szarm

Next