A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora, 1912. szeptember

m-V fr­­ A BUDAPESTI M. KIR. POSTA- ÉS TÁVIRDAIGAZGA­TSÁG. --------------------------------------■ - ' f'~- --------**---------­~*T .1 m*SL . '..... - •' -’ I____—f* jfZ HIVATALOS KIADÁS. am, iudapesti é; a V.P»!v MAGYAR KIR. r rr LS2ELD­ I mii fiPUBHIMII i-lÖFIZETŐINEK F$ NYILVÁNOS ÁLLOMÁSAINAK tíjfii} X‚m$, ateSh — ' S.: 5Z£j . . -■ „ \..c v/ . A %■,' / , bl& q ^néTKS&h minden e'Jbbjf feleslegedé tesz. Jl kapcsoló központid akként kell felhívni, 'hogi; a 1, if kagylót a mozgó horog és fü­lünkhöz emeljük jezfen lm Q&tel; /››‚ a központ . laütkezését • * - ^''›Jetést íbi rőfizető neve, elé irt számja&btai ‘ köteles a be vondott számot az epi gifsdil, a mentek és a rendőrség állón fon­alszólamlá.?) osztály és a , vizoezi 9,­valamint az utolsó névsor kiadása ások névvel kérhetők. r%,„ lés befejeztével a ‘ kongató kagylót a moz végszóin­­ vitgyis, ha missket­e.Tsífmre kell jelenik ----■ í­rva

Next

/
Thumbnails
Contents