Távbeszélő-hálózatok betűrendes névsora, 1920. május

BUDAPESTI KI. KIR. TÁVÍRÓ ÉS TÁVBESZÉLŐ IGAZGATÓSÁG. HIVATALOS KIADÁS. A BUDAPESTI ÉS A KÖRN­YÉKEBELI MAGYAR KIR. Távbeszélő­ Hálózatok ELŐFIZETŐINEK ÉS NYILVÁNOS ÁLLOMÁSAINAK BETŰRENDES NÉVSORA 1920 május hó­­ 1. Ez a névsor minden előbbit feleslegessé tesz. .2. A kapcsoló központot akként kell felhívni, hogy a hallgatókagylót­­ a mozgó horogról fülünkhöz emeljük és ezen helyzetben várjuk bs­­­a központ jelentkezését. . * ■* J 3. Az összeköttetést az előfizető neve elé írt számmal tagolva és ért-­ hetően kell kérni (lásd: „Fontos figyelmeztetés“-t színes mellékleten)./ 4. A központ köteles a bemondott számot azonnal ismételni. ^ 5. A tűzoltóság, a mentők és a rendőrség állomásai, úgyszintén a telefon felszólamlási osztály, távbeszélő ,díjbeszedő hivatal (azelőtt üzemosztály), a vízvezetéki igazgatóság állomása, valamint az utolsó névsor kiadása után bekapcsolt új állomások névvel kérhetők, míg a budapesti központi városházán levő alközpontot a budapesti magy. kir. távbeszélő központjaitól „Városháza“ névvel­­kell kérni, mely utóbbi a kivánt állomást kapcsolja. * 6. Beszélgetés befejeztével a hallgatókagylót a mozgó horogra kell akasztani. 1 % . 7. Ha a csengő megszólal, vagyis, ha minket kiváltak, a hallgatókagylót a fülhöz emelve kell jelentkezni (lásd : *Font'$ figyengeztetes“-t színes mellékleten). ................. i r ‘ .. • * • A nyomtatás ideje alatt beállott válto­­zásokat lásd a 627-ik oldalon. . Ára 50 korona. !

Next

/
Thumbnails
Contents