Református Szemle, 1972 (65. évfolyam, 1-6. szám)

1972 / 1-2. szám

REFORMÁTUS SZEMLE A ROMÁNIA SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN LÉVŐ REFORMÁTUS ÉS A ZSINAT-PRESBITERI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA Tartalom TANULMÁNYOK G. HENK VAN DE GRAAF: Antiochiai Ignatius tanítása a gyülekezeti élet­ről. — Képek a kultusz és a mindennapi élet köréből............................ 3 ANTIOCHIAI IGNATIUS levelei (Fordította Dr. Tőkés István).............................16 BRUNNER EMIL: Isten akarata. Isten örök végzései és az elválasztás . . 33 Dr. NAGY JÓZSEF: Az óegyházi­ és reformátori énekanyag közössége, mint az ökumenikus gyülekezetépítés eszköze.........................................................50 PÉNTEK ÁRPÁD: A temetési igehirdetés elvi szempontjai.............................78 Dr. LUDWIG BINDER: Stephan Ludwig Roth.........................................................86 MEZEY ISTVÁN: Az önálló brassói magyar evangélikus esperesség meg­alakulása 1887-ben............................................................................ 92 ADY LÁSZLÓ: Papmarasztás Kalotaszegen 1782-ben.......................................................95 JÁRAI MÁRTON: A sintereag-i egyház történetéből. 1. Kendeffy Elekné egy­házépítő munkája. 2. Domesticus curator id. Szabó András .... 101 IGEHIRDETÉS Dr. HORVÁTH JENŐ: Jakab levele a gyülekezeti igehirdetésben .... 107 SINKA JÓZSEF: Tanítás a sóról és a békességről. Márk 9:49—50 . . . 115 KÖNYVEK — FOLYÓIRATOK Dr. ELIAS OIKONOMOS: Az Újtestamentum modern görög nyelven (Dr. Tő­kés István)...............................................................................................................................118 Dr. ERNST KOCH: Die Theologie der Confessio Helvetica Posterior (Dr. Tő­kés István)...............................................................................................................................119 IUSTINI­AN PATRIARKA: Tîlcuirea Evangheliilor și Cazaniile duminicilor de peste an (Csiha Kálmán)............................................................... 121

Next

/
Thumbnails
Contents