Reggeli Délvilág, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

Szex szóba sem jöhet — Háromszor indul­tak a rablók — Vásárhelyen nem verik az asztalt — Ha elindul a Szőke Tisza — Mikor nyílnak a lélekajtók? — A bárányok 5 Osca­­rért hallgatnak — Hitbizomány a mecena­túra — Én csak egy fülest adtam — lilamix Áradnak folyóink, s ez alól a Tisza sem kivétel. Patkó Dóra, a Miss Universe Hungary szépségver­seny győztese Bangkokba készül a Miss Universe világversenyre. A héten kedden Szegeden járt, mert itt varrják neki a ruhakölteményeket. írásunk a 4. oldalon. Elengedik a magyar államadósságot Végre fellélegezhetünk, megszületett a döntés: él en­gedik Magyarország összes álilamadosságát, vagyis nem kéül kifizetnünk azt a tölbb, mint 20 milliard dollárt, amivel hazánk tartozik a különböző bankoknak, így például az USA és Japán legnagyobb pénzintézetei­nek. A döntés tegnap este kilenc árakor született meg Londonban, ahol a tíz leg­fejlettebb nyugati állam pénzügyminiszterei tanács­koztak, s megállapították, Magyarország olyan hatal­mas sikereket ént el a rend­szerváltás során, hogy iga­zán megérdemli a legesileg­­nagyobb kedvezmény elvét, ami tulajdonképpen az adós­ság elengedését jelenti. A pénzintézetek kárpóitlásá­­rőd pedig saját kormányaik gondoskodnak. Hogy mikor köszönt be az adósságmen-1 tes állapotunk? Erről bő­vebben lapunk 10. oldalán olvashatnak. — Pár hete még azt rebes­gették városszerte, hogy az önkormányzat meg akarja fojtani ezt a közkedvelt pia­cot. Bezzeg az egykori ta­nács vezetői mindenféle esz­közzel támogatták! Mi az igazság? — A támogatást most is élvezzük. Csak a tanácsrend­szer idejében — a helyzetük­nél fogva — pénzzel is segí­tettek bennünket. Adtak egy bizonyos összeget az indu­láshoz. ök felmérték azt, hogy szüksége van & lakos­ságnak és hát a parasztság­nak erre, s eszerint csele­kedtek. Az elvekben nem történt változás. Tapasztalni a helyhatóság részéről, hogy egyetért ugyanezekkel a né­zetekkel. Azonban a körül­mények lettek mások. Ugyanis az önkormányzat bizonyos tekintetben még nehezebb helyzetben van, mint az akkori tanács volt. Ezek az országos, mondhatni, az egész világot érintő válto­zásokból is adódnak. A má­sik, amire most rátérnék: minden dolog gyakorlatból, vagy gyakorlatlanságból ered. Na most, a helyhatóságnak volt szerintem egy hibás döntése, amely talán gyakor­latlanságnak tudható be. Nem szavazták meg a helyi adót. Ezért rákényszerülnek arra, hogy mindenből pénzt csináljanak. A piacpolitikái is kénytelenek így alakítani. Nekünk ötven százalékkal megemelték a bérleti díjat Esetleg ezért terjedtek olyan nézetek, hogy a Kofa ez! Dávid úr szerint szívós a parasztság Mégsem fuccsolt be a szentesi Kofa Nádor Istvánnak vitathatatlan érdemei vannak ab­ban, hogy 1990 tavaszán megalakult a Kofa a zöldségter­mesztés hazájában, Szentesen. Beindult szépen az üz­let, odaszoktak a kereskedők, a kistermelők, meg a vevők, szóval a szentesi piacnak neve volt az országban. Nemrégiben viszont felröppent a hír: befuccsolt a Vil­logó utcai Kofa. Ennek tisztázására kértük Dávid Istvánt, az elnevezésében megváltozott Kofa új vezetőjét. künk követni kell. De nem hárítjuk át a termelőkre! A Kofa 1991d>en 230 ezer fo­rint nyereséggel zárt. Töb­ben azt mondták, hogy ezt az összeget osszuk szét a be­téti tánsaság tagjai között, mert ez törvényes és jogos. Ám úgy döntöttünk; ne ve­gyük föl ezt a pénzt (13 ezer forint jutott volna egy sze­mélynek), mivel a Kofa to­vábbi működéséhez szükség van rá. És így nem kérünk többet . az emberektől, ugyanannyiért jön be az autó, amennyiért eddig. Egyedüli változás; ezután az utánfutóért fizetni kell, hogy egyensúlyban legyünk valahogy. Továbbra is ingye­nes annak, aki kézikocsival, biciklivel, házi gyártmányú járművén hordja az árut. Te­hát, magyarán mondva: a bt. szociális alapon kezeli a dolgot, és ezen nem változ­tatunk. — Mikor nyitnak, és van-e valami változás az elmúlt évhez képest? — Hát, lényeges változás nincs. Április elsejétől min­den szerdán és vasárnap tar­(Folytatás a 2. oldalon.) Állam bácsi kasszíroz — Becsődölt vállalkozók Csincsin, csincsillák Ivanicsné Hortobágyi Má­­riáékhoz úgy találtam oda, hogy a Hargitai utcában csak annyit kérdeztem, merre laknak a csincsillá­­sok. Belebuktak szegények, igazított el az egyik szom­szédasszony. Ivanicsné sír­va kezdi. — Munkanélküli lettem 1989-ben, hosszasan keres­géltem. amikor egy újság­­hirdetésre lettem figyelmes. Ebben az állt, hogy a Döm­­södi Dózsa Tsz Innovex A segédkéz mára beintett, mi több, fenyeget és végrehajt. Pedig a .makói Ivanicsék — sok ezer sors­társukhoz hasonlóan — nagyon kapaszkodtak belé, hiszen az újrakezdési kölcsönük legalább reményke­dővé tette őket. Akkor, most pedig átkozzák a napot, amikor felvették a hitelt, hiszen a végrehajtó egy hét múlva lefoglalja a 474 ezer forintnyi tartozásukat. prémes üzletága csincsilla- Sopronban meg is kötöttük tenyésztőket keres. Szeret- a szerződést, jük az állatokat, így jelent- _ Mi áll ebben az írás­­keztünk erre a munkára, ban? MISS POPCORN amerikai pattogatott kukorica, HÚSVÉTI édességek, kévé, üdítő, cigaretta, palackozott italok, főtt kukorica. Rendezvényekre hidegkonyhai készítmények megrendelhetők. Üzlet: Vásárhely, Lehel u. 8. Tel.: 62/46-226 HÚSVÉTI BÚTORVÁSÁR Olcsó franciaágyak, tálalószekrények, kiegészítők. ÁRENGEDMÉNYES HEVERŐK, ÜLŐGARNITÚRÁK. (lakó, József A. u. 6.65/H-66Í Forma Kereskedőház — A tsz eladott nekünk 37 darab csincsillát, melyek vételára 247 ezer 900 forint volt. Mindeközben mi fel­vettünk 300 ezer forint új­rakezdési kölcsönt, melyből csupán 50 ezret láttunk, hi­szen az OTP a csincsillák árát átutalta a dömsödiek­­nek. A maradék pénzből mi berendezkedtünk a pré­mes állatok tartására. — Mi történt ezután? — Az első csincsilla­transzportot már 1990 máso­dik felében el kellett volna szállítania az Innovexnek. Ugyanis a szerződésünkben az áll, hogy az állatok prém­jét kizárólag a termeltető értékesíti. A 10 százalékos bizományosi díj fejében a (Folytatás a 3. oldalon.) A ZAFÍR üzletközpont Nagykereskedelmi akciója április 2—4-ig. Pamut-, selyemblúzok és szoknyák, coctail­­kabátok, szabadidőruhák. Vásárhely, Deák F. u. 15. Ki mondta, hogy nincs hús? Elegendő az áru a zavartalan belföldi sertéshús-ellátáshoz — közölte az MTI-vel Botos Károly, a Földművelésügyi Minisztérium agrárrendtartási osztályának vezetője egyértel­műen álhírnek minősítve a húshiányról szóló információkat. Elmondta, hogy jelenleg a 16 állami húsipari vállalatot, továbbá a Zalahús Rt.-t, valamint a Thur Rt.-t és a regionális tagvállalatokat tömörítő szervezet, a Hússzövetség 16 ezer tonna csontos húskészlettel rendelkezik. Ebből mintegy 8300 tonna — ez hozzávetőlegesen 160 ezer élősertésnek megfelelő mennyiség — szolgálja a belföldi ellátást. Ebben a hónapban ezen túl 220—230 ezer darab élősertést vásároltak fel a Hússzövetség tagvállalatai. Emellett a regionális üzemek 100—120 ezer sertés várható feldolgozását jelezték. Ezekben az adatokban azonban még nem is szerepel a döntően önfo­gyasztást szolgáló magánvágásokból származó húsmennyiség, illetve néhány más vállalat adata sem. Az ország belföldi igénye pedig mintegy 180 ezer élősertésnek megfelelő csontos hús egyenértéknek felel meg havonta. ' Gázszag van? ' Nem gyullad? Kormol? Ilyenkor kire gondol? Miklós Feri! Gázkészülékét megszereli! Hibabejelentés: egész nap. Makó, Megyeház u. 21. sz. MIKLÓS FERENC GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ v MESTER J nem bírja el, es visszakerül a helyhatósághoz. Ez nem így van! — Akkor önök ezt a magas bérleti díjat a termelőkkel fizettetik meg? — Nem! Éppen most volt a Kofának, vagyis az új né­ven, a Piacszervező Betéti Társaságnak vezetőségi ülé­se, és megbeszéltük a dol­got. A helyhatóság részéről ez kényszerítő lépés, amit ne-A Tisza Cipőgyár férfi- és női cipői 30% engedménnyel kaphatók. János téri Áruház, 1992/78. április 1szerda Ára: 6>50 Ft aifnjwrTflXi bt. IMF rzemcir^ TCHEW J 1 g? 62/15-311 1 0 forintos kiállással várjuk hívásaikat.

Next

/
Thumbnails
Contents