Reggeli Délvilág, 1992. szeptember (3. évfolyam, 205-230. szám)

1992-09-01 / 205. szám

Csurka István tanulmánya - Milosevityék célja az erőszakos változtatás - A vásárhelyi Riviéra rekordot javított - Rákosit megszen­vedte, Kádárt átvészelte - Kié Szegeden az Ifjúsági Iroda? - Móricz, az aktuális - lilamix Baumgartner Antal kisiparos autószerelő kitűnő kapcsolatokat épített ki a Renault céggel, s 1S89-ben létrejött a Baumgartner Kft. és a Renault cég szerződése személygépkocsik értékesítésére és javítására. Most nyitották meg a Budaörsi út elején a ^már XXI. századot reprezentáló Renault Centrumot.^ Azt mondják, hogy a szegénység meg a video együtt indított támadást a magyar mozi ellen. S azt is állítják, hogy hamarosan minden falusi vetítőből kocsma lesz — ha nem vigyá­zunk. Valóban ennyire rossz a helyzet? Megtud­hatják riportunkból, mit a 6. oldalon olvashatnak. Szeged gazdasági, üzleti világában lépten-nyomon találkozunk az Euromene­­dzser Betéti Társaság nevé­vel. Tréningeket, tanfolya­mokat szerveznek, külföldi, nagynevű, befutott üzletem­bereket, vállalkozókat lát­nak vendégül, hogy szemé­lyes tapasztalataik átadásá­val, ötletet, tanácsot nyújt­sanak a 'mi szakembereink­nek. Partnereket, árust és vevőt, árut és piacot segíte­nek az egymásra találás­ban. tanácsadó szolgálatot mük (vitetne1', ahová bárki fordulhat, ha üzlete, vállal­kozása nem úgy működik, mint ahogy szeretné, vagy ha ötletre, jó tanácsra, szel­lemi segítségre szorul. Ők vállalkoztak a térség­ben először arra is, hogy a diplomás munkanélkülieket, akik tanult szakmájukban nem tudtak elhelyezkedni, átképzik egy-egy, manap­ság kelendőbb foglalkozás­ra. Közel száz állástalant tanítottak meg az ügynök­ség, üzletkötés, marketing­­menedzser munka alapvető szabályaira, fortélyaira, s munkájuk hatékonyságát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy az országos 20-25 százalékhoz képest az álta­luk átképzett diplomások 80 százaléka már munkát is talált. Diákjaik nemcsak önma­guk jobb menedzselésének Amitő/ félsz, tG dd meg/ ■■ Sikerre tanítják: st vezérigazgatót SBÜgyi György módját tanulhatták meg, hanem közgazdasági, számí­tástechnikai, marketing-, piackezelési ismereteket > is szereztek a hat hónapos kurzus során. — Lesz-e folytatás. indí­tanak-e újabb átképzési csoportokat? — kérdeztem Szügyi Györgytől, az Euro­­menedzser igazgatójától. — Szeptembertől indul egy 60 fős csoportunk Bé­kés megyében, és természe­tesen Szegeden, illetve Csongrád megyében is foly­tatjuk az átképzéseket, hi­szen sajnos, egyre többen kerülnek az utcára, mert régi tudásuk nem elegendő az új követelményekhez. — Hogyan jelentkezhet valaki egy ilyen tanfolyam­ra? — A megyei munkaügyi központokkal dolgozunk együtt, ők küldik hozzánk a hallgatókat. — Nemcsak a munkanél­külieket, hanem egy egé­szen más réteget, a sikeres üzletemberek körét is önök tanítják. — Valójában az Eurome­­nedzsef Bt. az angliai Ope­ning University kihelyezett iskolájaként működik. A nálunk négy év alatt vég­ző diákok nemzetközileg el­fogadott menedzserdiplomát kapnak, s olyan ismereteket, tudást, ötleteket, amelyet­­manapság igencsak minden vállalkozó, vállalat jól hasz­nálhat. — Kik a hallgatóik? — Igazgatók, intézmény­­vezetők, osztályvezetők, vál­lalkozók, hiszen elsősorban nekik van szükségük arra a tudásra, amelyet mi közve­títünk. A tanfolyam négy, egymásra épülő, de önálló blokkokból áll. Az első év a hatékony menedzser címet viseli, itt a saját munka megszervezéséről, a döntés­hozásról, időgazdálkodás­ról, alapvető vezetői isme­retekről tanulnák. Ezután a (Folytatás a 3. oldalon.) Középkorú, kövérkés asszony csoszóg a kisvendéglő kerthelyisé­gébe. Leül egy asztal mellé, kezében szorongatja pénz­tárcáját. A pincér neki is viszi az étlapot, de az asz­­szony bele sem néz. Inkább megkérdezi, van-e gulyás­leves. A felszolgáló bólint. A vendég megint kérdez: mennyibe kerül a leves? A fehér inges fiatalember mondja az árat. Megint kérdés: olcsóbb étel nincs? Fejrázás. Az asszony föl­felé tápászkodva: sok, eny­­nvit nem fizet érte. Biztosan nincs egyedül. Itt tart pénzügyileg sok em­bertársa. Ám végtére ma­gánügye, hogy nem fizet, nem tudja megfizetni. In­kább nem eszik. De az már nem magánügy, hogy or­szágszerte elharapózott a nem-fizetés. A vállalatok, gyárak, üzemek, kisebb­­nagyobb cégek rendelnek egymástól alkatrészeket, ezt, azt, miegymást. Meg­kapják a kért árukat, nem fizetnek érte. S eme furcsa szokás külföldre is átter­jedt. Főként az oroszok rendelnek rendszeresen autóbuszokat az Ikarustól. De eddig még egyszer sem fizettek. Apropos, Ikarus. A Cse­pel Autógyárat hamarosan fölszámolják. Utcára kül­dik a dolgozókat. A Csepel rengeteg alkatrészt gyár­tott a buszokhoz. Ezután a szerelvényeket külföldről kell beszereznie a busz­gyártó cégnek. S a kö­vetkezmény? Több ezer csepeli megkapja a munka­könyvét. Az Ikarus drágán vásárolja külföldről az al­katrészeket, ezáltal többért árulja buszait, s a vevők minden bizonnyal tovább­mennek. Nyakukon marad majd az évente gyártott négyezer busz jó része. Hogy mindez miért jo, ha egyáltalán jó? Rejtély. Vagy talán ez sincs végiggondolva. T ( / / ( Kj--i UK Még mindig csúcsforgalom a határon Hétfőn délben még min­dig tartott a csúcsforgalom a határállomásokon: Hegyes­halomnál például 2 órába telt a kilépés — mondta el az MTI érdeklődésére Kri­­sán Attila határőrségi szó­vivő. Szombaton és vasárnap 30 ezer török és 20 ezer né­met, hétfőn pedig további 10 ezer török állampolgár uta­zott, illetve utazik át ha­zánkon. A hét végén egyébként, mintegy 1 millió útlevelet kezeltek a határőrök. Visz­­szautasítottak 13 ezer kül­földit, főként román állam­polgárt, mert nem rendel­keztek a beutazásihoz szük­séges feltételekkel. Elfogtak 116 határsértőt, közülük 109-en Ausztriába kívántak szökni. Az osztrák hatósá­gok 42 határsértőt adtak vissza a magyar határőrök­nek, miután a magyar ha­társzakaszon már túljutot­tak az illegális kilépők. Tel.: (62) 22-599 AZ ORSZÁGOS SZÁMÍTÓGÉPES SZAKNÉVSOR UGOlCSOßß TOJrisvnsnn SZEGEDÉN Tel.: 62110-143 SZ€K€IVNÉ KLÚRn ? l SZIVARVANV U. 29. J A legjobb minőség Hódmezővásárhelyen! LENGÉSCSILLAPÍTÓK OCRP GÖMBCSUKLÓK Lockheed fékbetétek basal kipufogók Személygépkocsikhoz, furgonokhoz! Szerdán délutánig megrendeli, PÉNTEKEN ELVIHETI! Hódmezővásárhely, Körte u. 18./a. Tel,: 62/42-427 Makón a legolcsóbb. Díjtalan kiállás! HIRDESSEN A REGGELI DÉLVILÁGBAN. SZEGED, ^ 6701 Pf.: 625. v 1992/205. szeptember 1.. kedd Ára: 8,90 Ft I karus

Next

/
Thumbnails
Contents