Reggeli Délvilág, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

215 éwel ezelőtt, 1780. június 1- jén született Kari Clausewitz (képünk) porosz tábornok, hadtudós, a Napo­leon elleni háborúk vezető egyénisé­ge. Hazája felszabadítása érdekében orosz szolgálatba lépett. Fő műve: A háborúról (1732—1737) a hadművé­szet fejlődésére óriási hatással volt. életéről és elméletéről Perjés Géza: Clausewitz és a háború praxeológiája (1988) című könyvében olvashatnak. * 35 éve, 1960-ban hunyt el George Claude (ejtesd: Klód) francia mérnök, a neonfény feltalálója. Folyékony le­vegővel folytatott kísérletei során si­került a levegőben lévő ritka gázokat — köztük a neont — izolálnia. 1995. JÚNIUSI. CSÜTÖRTÖK TÜNDE napja A Nap kel 4 óra 51 perckor, nyugszik 20 óra 33 perckor. A Hold kel 7 óra 30 perckor, nyugszik 22 óra 41 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása szerdán Szeged­nél: plusz 428 cm, vízhőfok: 18,4 °C, Csongrádnál: plusz 391 cm, Mind­szentnél: plusz 444 cm. A Maros Ma­kónál: plusz 185 cm. MOZIK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Korzó: Lassie. Amerikai film. Kezdés: fél 4, háromnegyed 6 órakor. Szenvedé­lyek viharában. Színes amerikai film. Kezdés: 8 órakor. Mozaik Kamarate­rem — ART Mozi: A szárnyas fejva­dász (Az eredeti változat). Amerikai film. Kezdés: 7 órakor. SZENTES, Őze Lajos Filmszínház: Szimatnak szemét, szemétnek szi­mat. Színes amerikai film. Kezdés: 6 és 8 órakor. RÚZSA: Megint tanú. Színes ma­gyarfilm. Kezdés: 6 órakor. FÖLDEÁK: Végsebesség. Színes amerikai film. Kezdés: 7 órakor. FÁBIÁNSEBESTYÉN: Az arcnél­küli ember. Színes, m. b. amerikai film. Kezdés: 6 órakor. SZEGED, FÁKLYA: Holt költők tár­sasága. Színes, m. b. amerikai társa­dalmi dráma. Kezdés: 5 és negyed 8 órakor. BALÁZS BÉLA FILMTÉKA: Eső előtt — Before the Rain. Színes an­gol film. Kezdés: 4,6 és 8 órakor. BEL­VÁROSI MOZI: Tommy Boy. Színes m. b. amerikai filmvígjáték. Kezdés: 3, negyed 6 és fél 8 órakor. KISKŐ­­RÖSSY MOZI: Csupasz pisztoly 33 1/3. Az utolsó merénylet. Színes, m. b. amerikai filmvígjáték. Kezdés: 8 óra­kor. KERTMOZI: A Flintstone család. Színes, m. b. amerikai filmvígjáték. Kezdés: 9. órakor. MAGYAR TELEVÍZIÓ BUDAPESTI. 5.30: Gazdatévé 5.50: Határtól határig 6.00—9.00: Nap-kelte 9.00: Tízórai 9.05: Northwood. Kanada tévéfilmso­rozat, 38/16. Próbatétel (ism.) 9.30—12.00: Tízórai. Benne: 9.50: Játék 10.00: Civil világ 10.55: Játék 11.05: Hírek 11.30: Derűs percek. 12.00: Déli harangszó 12.05: Üzlet délidoben 12.20: Képújság 15.30: Mit ér az ember, ha vidéki...? 15.45: Nyitott stúdió 16.00: Hírek 16.05: Kormányváró 16.30: A kisasszony. Brazil tévéfilmsoro­zat, 170/126 17.05: Körkép 17.50: Az utódok reménysége 18.15: Üzlet 18.30: Képjáték 19.00: Gyereksarok 19.13: Múzsa 19.30: Híradó 20.03: Telesport 20.15: Kisváros. XX/16. Várfesztivál 20.55: Kötelező táncok. Ausztrál film (1992.) 22.30: Felkínálom 23.20: NBA kosárlabda-mérkőzés 0.15: BBC-Híradó 0.35: Képújság BUDAPEST 2. 16.05: Képújság 16.15: Repeta. Benne: 16.50: Sarkadi Imre: Elveszett paradi­csom. Töredék. Tévéjáték (1987. ism.) 18.00—18.45: A körzeti stúdiók műsora. Benne: 18.00: Körzeti híradók 18.13: Körzeti magazinok 18.50: Kriminális 19.25: Kojak. Amerikai bűnügyi filmsoro­zat. Meg tudnám ölni a felesé­gem ügyvédjét 20.20: Ezredforduló 21.10: Egy nap... Doszpod Béla filmso­rozata. Egy nap a kommandós életéből 21.45: Híradó 22.00: Objektív 23.35: Környezetünk hírei 22.40: Szabad ötletek jegyzéke két ülés­ben. Tévé-monodráma 23.35: Erotikus madrigálok. Angol zenés film (ism.) TELEHOLD RTL 5.30: RTL-hírek. 5.35. Rude kutya és bandája. 6.05: Pókember és rendkí­vüli barátai. 6.35: Lucky Luke. 7.00: 7.35: Egymás közt. 8.05: Kojak. 9.00: Borzasztó kedves család. 9.30: Cheers bár. 10.00: Gazdag és szép. 10.30: Hétköznapjaink. 11.00. Forró nyeremény. 11.30: Családi párbaj. 12.00: Déli magazin. 12.30: A Spring­­field-sztori. 13.15: Kalifornia klán. 14.05: Gyilkosság a hobbija. 15.00: Ilo­na Christen. 16.00: Hans Meiser. 17.00: Jeopardy. 17.30: Egymás közt. 18.00: Gazdag és szép. 18.30: Sztár­magazin. 18.45: Híradó. 19.10: Rob­banékony. 19.40: Jó idők, rossz idők. 20.15: Dr. Stefan Frank — Az orvos, akiben bíznak a nők. 21.15: Városi kórház. 22.15: A rendőrőrs. 23.15: Koschwitz-show. 24.00: RTL — Éjféli hírek. 0.30: Cheers bár. 1.00: Borzasz­tó kedves család. 1.30: Kojak. 2.20: Gyilkosság a hobbija. 3.10: Ilona Christen. 4.00: Hans Meiser. DUNA TV 8.00: Képes Krónika. 14.00: Lapozó. 14.15: Emlékképek — régi híradók. 14.30: Mit eszik az ember? 15.15: A hegyek lánya. 16.30: „Rózsák alá ki tüzet rak...” 17.05: Hubertus. 17.30: Pu­­mukli kalandjai. 17.55: Műsorismertetés. 1&00: Híradó. 18.15: Májusi vihar. 19.45: Varsó építészete. 20.00: Váltó. 20.45: Esti kérdés. 21.00: Híradó. 21.15: Napóleon. 23.10: A II. világháború. 0.05: Kalász Márton: Örökség. HBO 16.30: Tapsi Hapsi és vendégei. 17.30: Hajótörés. 19.15: Falcon Crest. 20.10: Forró nyomon. 22.20: Apacserőd. 24.00: Forró kalandok 26. SZEGEDI TARJÁNI KÁBELTÉVÉ 7.30: Képújság. 8.00: ATV csütörtök (ism.). 18.30: Képújság. 19.00: ATV csütörtök. TKTV 2. csatorna. 19.00: SZÍV TV. SZEGEDI VÁROSI TELEVÍZIÓ 0.00: Képújság. 9.00: Közgyűlés köz­vetítése a városházáról. 20.00: Palet­ta (kulturális magazin) ism. 20.30: HTV—30 Film: Kunasir a vulkánok szigete (szovjet ismeretterjesztő film). Két fogoly (magyar dráma). 21.59: Képújság. VÁSÁRHELYI TELEVÍZIÓ 15.00: Önkormányzat közgyűlésének ülése. 17.00: Képújság. 19.00: SZÍV TV 2.19.10: Gyermekmozi — rajzfilm. 21.00: A hollandus — amerikai ak­ciófilm. 23.00: Képújság. CSONGRÁD TELEVÍZIÓ 8.00—12.00: SZÍV TV (ism.). 12.00: Képújság. 16.00—19.00: A3 TV. Ben­ne: Fekete villám — sorozat. Bors­­menta-koktél — spanyol film. Magá­nyos zsaru — fr. film. 19.00—23.00: SZÍV TV. 20.30: Pénzvilág gazdasági magazin. 21.00: A hollandus am. ak­ciófilm. 23.00: Képújság. A MAKÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ adása ma 18.05 perckor a Képújság­gal indul, majd 18.10-től összefogla­ló látható a képviselő-testület szer­dai üléséről. MAGYAR RÁDIÓ KOSSUTH Óránként: Hírek. Időjárás. Útközben. 4.30: Reggeli krónika. Közben. 4.40: Határok nélkül. 5.40: Falurádió. 8.30: Mindennapi tudomány. 8.40: Parag­rafus — Jogálom. 8.50: Gyorsfény­kép a kultúráról. 9.05: Napközben. 11.05: Zenés játékokból. 11.35: Willi­am Makepeace Thackeray: Sznobok könyve. 12.00: Déli krónika. 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Törvénykönyv. 12.50: Külpolitikai figyelő. 13.05: Ven­dég a háznál. 13.20: A pünkösdnek jeles napja elé. 13.30: A római katoli­kus egyház félórája. 14.05: Klasszi­kusok mindenkinek. 14.55: Első köz­lés. 15.05: Válogatott perceink. 15.35: Az ezredvég jelzései. 15.55: Cégér. 16.00: Délutáni krónika. 16.10: Min­dennapi gazdaság. 16.20: Forró drót a rendőrséghez. 16.25: A hét muzsi­kusa. 17.05: Magyarországról jövök. 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 1_9.30: Jó éjszakát, gyerekek! 19.40: Ünnepi Könyvhét 95.20.05: Hagyományápolók. 20.30: Határok nélkül. 21.05: Három szólam­ban. 22.00: Késő esti krónika. 22.30: „Ó, természet, ó, dicső természet.” 23.05: Egy énekes — több szerep. PETŐFI 4.30: Hajnal. 6.03: Reggeli csúcs. 7.45: Sportreggel. 8.00: Állomáske­reső. 8.10: Helykereső. 8.25: Rival­dafényben. 9.00: Hírpercek. Lap­szemle. Sport. Időjárás. 9.10: Villám angol öt percben. 9.15: Sok hű-hó. 10.00: Zene-szó. 11.00: Hírek. Időjá­rás. 11.52: Gordiusz plusz. 12.00: Nó­taparádé. 12.50: Korkérdés. 13.00: Hírpercek. Időjárás. Sport. Közleke­dési információk. 13.10: Örökzöld filmmelódiák. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00: Kabarécsütörtök. 15.00: Hírek. Időjárás. 16.47: Szfinx. 17.00: Hírpercek. Időjárás. Sport. Gazdasági információk. 17.10: Mág­nes. 18.00: Észkerék, 18.30: Helyke­­reső. 19.00: Hírek. Időjárás. 19.03: „Színház az egész.” 20.00: Petőfi ka­baré. 21.00: Hírpercek. Időjárás. Sport. 21.15: Boldog születésnapot! 21.45: Dzsesszlista. 22.15: Sok hű­hó... 23.00: Hírek, 23.03: Sporthíradó. 23.10: Záróra. 0.15: Éjszaka. 4.03— 4.20: Cigánynóták. DEUTSCHE WELLE - MAGYARUL 13.30— 14.00: a szegedi kábeltévé hangcsatornáján. Hírek, nemzetközi lapszemle, gazdaságpolitika, társada­lom. RÁDIÓ 88 6.30— 8.00-ig félóránként. 19.00-ig óránként hírek, sport, jelentés az idő­ről, útinform. Áz adás ideje alatt hív­ható telefonszámok: 421-253, 421- 353.6.00: Pitymallati pitypalatty. Lap­szemle, naptár, horoszkóp, recept, piaci árak, műsoroló. 10.05: Kis „Kis Sövényhatározó” eredményhirdetés. 14.05: Kívánságműsor. 15.05: Dj Ma­ki. 17.05: A Szegedi Középiskolások Művészeti Hete. 21.00: Angol nyelvű játék Simon Nórával. 21.30: Német nyelvű hírek. 21.35: Német nyelvű műsor Tóth Róberttel. 22.00: Finálé. SZEGEDI RÁDIÓ 5.55—9.00: Alföldi Hírmondó. 5.55: Műsorismertetés, időjárásjelentés, út­inform. 6.00: Reggeli Krónika. 6.15: Értelmiségi Nyári Egyetem. 6.25: Lap­szemle az országos lapokból. 6.30: Hírek, tudósítások, programajánlat, lapszemle. 6.45: Reggeli párbeszéd. 7.00: Reggeli Krónika. 7.15: A tanár­képző főiskola tervei. 7.25: Lapszem­le az országos lapokból. 7.30: Hírek, tudósítások, lapszemle, körzeti idő­járásjelentés. 7.45: Lékó Péter jövője. 8.00: Hírek, időjárás, útinform. 8.10: Lombikbébi program. 8.30: Egészség­­védelmi magazin. 9.00: Műsorzárás. 13.00—14.30: V materinskom jazyku. 14.30— 16.00: In limba matema. 16.00— 18.00: Zenés szolgáltató és kereskedel­mi műsor a szegedi 94,9 MHz-en. Mű­sorszerkesztő: Vécsey Ágnes. Nemzetvédelmisek Vásárhelyen A Bukaresti Nemzetvédelmi Egyetem hallgatóinak egy csoport­ja, Scarlat vezérőrnagy vezetésé­vel, tegnap Vásárhelyre látogatott. A katona-, rendőr- és csendőrtisz­tekből, valamint civilekből álló csoport tagjai először a városhá­zán folytattak beszélgetést dr. Rapcsók András polgármesterrel és vendéglátóikkal, majd a Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár hétköznapjaival ismerkedtek. Mint megtudtuk, az egyetem négy évvel ezelőtt nyílt, s hallga­tóinak soraiban külföldiek is ta­lálhatók, akik évente cserélődnek. Jelenleg például hazánkból Borszé­ki Tivadar ezredes és egy ameri­kai tiszt jár erre az egyetemre, de rajtuk kívül találhatók ciprusi és görög állampolgárok is. A hallga­tók 75 százaléka civil. Főként a román parlament képviselői és olyan minisztériumi alkalmazottak, akik biztonságpolitikai kérdések­kel foglalkoznak. Végh Ferenc vezérőrnagy, a III. katonai kerület parancsnoka a párbeszéd fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét. Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartotta ezt a látogatást, mert mint mondotta: az utóbbi időben olyan hírek keltek szárnyra a román sajtóban, misze­rint Magyarországon csapatössze­vonások tapasztalhatók. A hírek szerint a hadi potenciál éppen Hódmezővásárhelyen összponto­sul. Nos, a vendégek a dandárnál tett látogatásuk során megbizonyo­sodhattak ennek az állításnak a va­lótlanságáról. Csorba Mihály dandártábornok a vendéglátók nevében megje­gyezte, hogy a III. katonai kerü­letnek, következésképpen a Ber­csényi Miklós Gépesített Lövész­­dandárnak is immár hagyomá­nyosan rendkívül jó kapcsolatai vannak az erdélyi hadsereggel. A látogatás során felmerült ha­zánknak a NATO-hoz való csat­lakozásának a kérdése is, mint­hogy a hallgatók kíváncsiak vol­tak a magyar álláspontra. Meg­tudhatták, ez főként politikai kér­dés, amibe a katonáknak nyilván nem lehet beleszólásuk. Ám a szándék egyértelmű, miszerint hazánk mihamarabb tagja szeret­ne lenni ennek a katonai tömö­rülésnek. Pusztakeresztúri Gyöngyfűzéstől pókfociig Gyermeknapi rendezvénysorozat­tal összekötve tartotta a Challange Day-t a vásárhelyi Testnevelés Ta­gozatos Általános Iskola tegnap. Az alsó tagozatos kisgyermekek — mint Német Lajosné igazgatónő és Soly­­mosi Lászlóné igazgatóhelyettes el­mondták — többek között bábelő­adást nézhettek végig; az előadó Szirátzki Katalin volt. Hogy mi min­dent rendeztek még a pedagógusok a kicsiknek? Lehetett például bati­kolni, volt csuhéjbaba-készítés, gyöngyfűzés — mi több, még a föl­­űjítandó iskolaudvar makettjét is ki­rakták a gyerekek, gyógy.szeresdo­megyeszerte KÖNYVÜNNEP MA­KÓN, Az ünnepi könyvhét ’95 rendezvénysorozata Ma­kón június 2-án, pénteken délelőtt 11 órakor kezdődik a főtéri szökőkútnál. A meg­nyitó ünnepségen beszédet mond dr. Siket István, az ön­­kormányzat művelődési bi­zottságának elnöke, a műsor­ban közreműködnek a Deák Ferenc Általános Iskola ama­tőr színjátszói. 12 óra 40 perctől rendhagyó óra a Jó­zsef Attila Gimnáziumban, melyet Dávid Katalin Zsu­zsanna tart Kaffka Margit szerepéről a mai magyar iro­dalomban. ÜNNEPI KÖNYVHÉT CSONGRÁDON. Ma, csü­törtökön délután 5 órakor Molnár József polgármester mond megnyitó beszédet. Ezt követően a Batsányi János Gimnázium Irodalmi Színpa­da Vallomások a Könyvről címmel tart előadást. A mű­sor után Fodor András és Rostás-Farkas György író, költő dedikálja könyveit. Dél­után 6 órától a városi könyv­tár vendége lesz Fodor And­rás Kossuth-díjas író, költő. A beszélgetést Végh Alpár Sándor író, újságíró vezeti. NYUGDÍJASOK PROG­RAMJA. Június 1-jén, ma, este 6 órakor a makói belvá­rosi nyugdíjasklubban vér­­nyomásmérés lesz egészség­­ügyi tanácsadással egybeköt­ve a Hagymaházban. A HADIROKKANTAK, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsé­gének makói elnöksége érte­síti tagjait, hogy soron követ­kező összejövetelüket június 2-án, pénteken, délelőtt 10 órakor tartják a József Attila utcai városi klubban. SZENTESI KONCERT. Ma, csütörtökön 18 órakor koncertet rendeznek Szente­sen, a Lajtha László Zeneis­kolában a IV. Európai Ifjúsá­gi Zenei Fesztivál keretében. Fellép a kaiserslautemi zene­iskola harmonikaegyüttese. Művészeti vezető; Arno Hupprich. bozokból. Erre mindjárt visszaté­rünk, előtte azonban lássuk a fel­sősök programját! Csaknem félszá­­zan Mártélyra bicikliztek, ezen túl­menően a pókfocitól a tollaslabdá­­zásig, a gimnasztikától az aero­­bicon át a zsámolyra szökdelésig az égvilágon mindennel foglalkoz­tak a gyerekek, kellően kidombo­rítva az iskola profilját. Most pedig térjünk vissza a föl­újítandó alsós-iskolaudvar témájá­hoz! Június 16-án, pénteken iskolabált rendez az intézmény, a 602-es szakmunkásképzőben — ennek bevételéből tervezik az ud­var átalakítását — tudtuk meg a pe­dagógusoktól. Miközben javában zajlott a pókfoci a tornateremben, az alsósok batikolt készítményeik­ben gyönyörködtek, lelkesedéssel beszéltek a bábelőadástól. Mártély­­ról pedig — épp dél lévén — haza­érkezett a kerékpározó csapat. F.CS. (Fotó: Pintér József) Zenesuli Ha még valaki nem tud­ná, zenesuli működik Csongrádon, sőt a tegnapi nappal kezdődően egyene­sen Zenesuli. A Kocsis Ist­vánná igazgatónő vezette Ének-Zenei Általános Isko­la és Állami Zeneiskola ugyanis Zenesuli címmel nyolcoldalas önálló kiad­ványt jelentetett meg. Az Ének-Zenei Iskoláért, az Ok­tatásért Alapítvány újságja címoldalán közli az egykori polgári leányiskola épületé­nek a fotóját, Kelemen Kata és Keller Anikó iskolatörté­neti dolgozatának első ré­sze az 5. oldalon olvasha­tó, annak, hogy kinek adta gyűrűjét Mici néni, dr. Kaszanitzky Zoltánná, az is­kola volt énektanára, Ga­lambos Tímea és Galli Zsu­zsanna 7/A osztályos tanu­lók interjújából következtet­hetünk. Természetesen az igaz­gatónő ajánlja a zene- és is­kolaszerető csongrádiak fi­gyelmébe a 3. oldalon a la­pot, és hát akinek felkeltet­te a figyelmét ez a kis be­harangozó, ne tétovázzon, 20 kemény magyar pen­gőért vegye meg a diákok, egykori diákok és pedagó­gusok által írt Zenesulit. Reggeli Délvilág, napilap. Alapítva 1991. Főszerkesztő: dr. Nikolényi István, főszerkesztő-helyettesek: Őrfi Ferenc, dr. Tárnái László. Tervező­­szerkesztő: Czakó János. Főmunkatársak: P. Bodzsár Erzsébet, Halász Miklós. Rovatvezetők: Bagaméry László (sport), Marok Tamás (kultúra), Megyeri Valéria (gazdaság). Pintér József (fotó). Kircndcltségvczotők: Molnár László (Makó), Gulyás Márta (Hódmezővásárhely), dr. Dányi László (Szentes— Csongrád). Munkatársak: Balázsi Irén (Szentes), Farkas Csaba, Imre Péter, Imre László, Kéri Barnabás, Kovács Piroska, Lovas J. József A A A (Csongrád), Pusztakeresztúri József (Hódmezővásárhely). Állandó szerzőink: Bárok István, Bátai Gyula (Makó), Fcllctár Béla (Hmv.-hely), dr. V W W Gazdagh István, Karnok Csaba (fotó), Kiss Anikó, Miskolczi Róbert (fotó), Pctrusán Lívia, Szabó Imre (Makó), dr. Tráser László, Várkonyi I H István (Csongrád), Veréb Simon (fotó). ■ ■ V ív ■ PH A szerkesztőségek: Szeged, Stefánia 10. 6740. Postafiók 625. 6701. Tel.: (62) 472-872, 472-669, 472-769, éjszakai ügyeleti telefon: (62) 486-386. JB ■ (fflá ■ ■ Telefax: (62) 472-244, 472-872. Hirdetésfelvétel: Szeged, Sajtóház, Hódmezővásárhely, Andrássy ót 50. 6800. Tel/fax: (62) 344-077. Hirdetés-H Wf ■ ■ iMi felvétel: Szőnyi u. 1. Tel/fax: 341-325. Makó, Csanád vezér tér 3. 6900. Tel.: (62) 413-803, tel/fax: (62) 413-198. Szentes, Kossuth u. 24. I. cm. W (ív Rt.) 6600. Tel/fax: (63) 316-321. Hirdetésfelvétel tel.: (63) 311-416. Csongrád, Kossuth tér 9—11. Tel/fax: (63) 382-166/119. Kiadja a Délvilág Kiadó Részvénytársaság, Szeged, Stefánia 10. 6740. Postafiók: 625. 6701. Tel/fax: 472-244, 472-872. Felelős kiadó: Németh István ^■^F elnök-vezérigazgató. A lapot terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság, igazgató: Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta, árusításban a DÉLHÍR Rt., ügyve­zető igazgató: Mizsei István, valamint a Délvilág Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. A lapot a Szegedi ^ __________________Nyomda^készíti^Szcged^MakkosházHtr^ Hunya Ágnes. HU ISSN 0866-4218. ^ 2 . ■■■■■ - ----------------- 1 ■■ 1995. június 1., csütörtök

Next

/
Thumbnails
Contents